Truyền thông Chúa Cứu Thế VN gửi các cấp chính quyền 25.10.2010


VRNs (25.10.2010) – Sài Gòn –
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
Truyền Thông Chúa Cứu Thế
Sài Gòn, ngày 25 tháng 10 năm 2010

THƯ KIẾN NGHỊ
Kính gởi: – Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao
Thanh tra Chính phủ
Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Kính thưa quý vị,
Theo bản Cáo Trạng số 31/CT-VKS do Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng được ký bởi ông Viện trưởng Nguyễn Văn Bung, ngày 27/08/2010, sáu giáo dân, nạn nhân: Nguyễn Hữu Liêm, Trần Thanh Việt, Lê Thanh Lâm, Nguyễn Hữu Minh, Nguyễn Thị Thế Phan Thị Nhẫn thuộc Giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng sẽ bị truy tố vi phạm hai tội: Gây rối trật tự công cộng và Chống người thi hành công vụ.
Chúng tôi nhận thấy, bản cáo trạng không phản ánh trung thực sự việc đã xảy ra tại Cồn Dầu, có dấu hiệu người dân bị kết án, còn những người gây ra nguyên nhân hay trực tiếp đàn áp dân không hề bị pháp luật nêu danh, câu lưu hay kết án.
Chúng tôi đồng tình với những lời kêu khẩn thiết của gia đình các nạn nhân đang bị giam giữ trái pháp luật. Chúng tôi cũng đồng lòng với Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP, Giám mục Giáo phận Vinh và là Chủ tịch Ủy ban Công lý & Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam trong những đề nghị cụ thể của ngài với các cấp chính quyền Đà Nẵng qua văn thư số 01/VT-UBCL-HB ký ngày 22/10/2010, và chúng tôi yêu cầu trong khi tiến hành làm sáng tỏ mọi nghi vấn phải thả ngay sáu nạn nhân được nêu tên ở trên, cho họ về với gia đình.

Chúng tôi ở đây là toàn thể Giáo hội Công giáo Việt Nam, và cũng là gần 500 người trực tiếp ký tên ủng hộ các giáo dân Cồn Dầu này.
Chúng tôi tin một đất nước muốn phát triển phải có những người lãnh đạo dám lắng nghe dân và dám hồi tâm theo ý dân.
Trân trọng kính chào.
TRUYỀN THÔNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM
38 Kỳ Đồng, quận 3, TP.HCM

Danh sách những người ký tên ủng hộ các nạn nhân Cồn Dầu:

430- Maria Anna Nguyễn An Ly – Sales Representative – Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, maria.anna0810@gmail.com
429- Gioakim Cao Chu Đảo, Hưu trí, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn
428- Phaolô Đặng Trường Giang, Sinh viên, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn


427- Phêrô Đặng Trường Xuân, CNV, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn
426- Maria Cao Thị Thơ, Nội trợ, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn
425- Maria Cao Thị Thu, CNV, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn
424- Phêrô Võ Ngọc An, CNV, Gx Bình Xuyên, Hạt Bình An, Sài Gòn
423- Giuse Võ Cao Phú, Học sinh, Gx Bình Xuyên, Hạt Bình An, Sài Gòn
422- Giuse Đặng Minh Hùng, CNV, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn
421- Teresa Bùi Thị Huyền Trang, CNV, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn
420- Maria Cao Thị Thuỷ, Buôn bán, Gx Bình Xuyên, Hạt Bình An, Sài Gòn
419- Maria Cao Thị Nhiệm, Buôn bán, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn
418- Gioakim Cao Hà Chánh, CNV, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn
417- Maria Nguyễn Thị Kim Tuyết, Nội trợ, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn
416- Gioakim Cao Hà Điệp, CNV, Gx, Tân Thái Sơn, Sài Gòn
415- Maria Cao Thị Bảo Liên, CNV, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn
414- Giuse Đặng Nguyên Vũ, CNV, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn
413- Teresa Đặng Thị Ngọc Dung, Nội trợ, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn
412- Gioakim Cao Hà Trực, CNV, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn
411- Teresa Bùi Thị Kim Cúc, Nội trợ, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn
410- Vũ Bảo Ân, Buôn bán, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn
409- Vũ Hà Thu Hồng, Buôn bán, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn
408- Đinh Ngọc Minh, Tự do, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn
407- Hà Thị Mến, Buôn bán, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn
406- Đinh Thị Cậy, Công nhân, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn
405- Đinh Đức Tuấn, Công nhân, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn
404- Đinh Đức Dũng, Học sinh, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn
403- Tạ Thị Chi, Làm vườn, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn
402- Nguyễn Thị Quý, Tự do, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn
401- Khuất Thị Oanh, Già yếu, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn
400- Cao Thị Miến, Làm vườn, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn
399- Hà Thị Hoa, Nội trợ, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn
398- Hà Thị Diễn, Nội trợ, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn
397- Hà Thị Vọng, Nội trợ, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn
396- Hà Thị Yêu, Buôn bán, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn
395- Hà Thị Phượng, Buôn bán, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn
394- Hà Đăng Hoà, nghề tự do, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn
393- Hà Đăng Hùng, Công nhân, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn
392- Hà Đăng Đạo, Công nhân, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn
391- Trần Thị Minh Thảo, Buôn bán, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn
390- Đinh Thị Lan, Nội trợ, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn
389- Giuse Hoàng Xuân Trường, CNV, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn
388- Teresa Trần Thị Thảo, Nội trợ, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn
387- Phêrô Trần Văn Hùng, CNV, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn
386- Giuse Vũ Duy Hải, CNV, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn
385- Teresa Vu Anh Thu, Học Sinh, Im Rosenfeld, Pineberg, Germany, kieuhanh@onlinehome.de
384- Teresa Vu Anh Thy, Học Sinh, Im Rosenfeld, Pineberg, Germany, kieuhanh@onlinehome.de
383- Madalena Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (blogger Mẹ Nấm), Nội trợ, 24 Đặng Tất – Nha Trang, mothermushroom@gmail.com
382– Nguyễn Bắc Truyển, Tù nhân chính trị, bị quản chế tại địa phương phường 4, quận 4, TP.HCM. nguyenbactruyen@gmail.com.
381– Chu tất Tiến (và gia đình), Nhà Văn, Nam California, Hoa Kỳ. backydicu@gmail.com
380– Lm. Micae Trần Định, quản xứ Cồn Sẻ, hạt Hoà Ninh, Gp.Vinh. micminhdinh@yahoo.com
379– Nguyễn Hải, PORTLAND, OR, U.S.A. setmientay@gmail.com
378– Vũ Thiên Nga, PORTLAND, OR, U.S.A. danoankhongsohai@yahoo.com
377– Vũ Thanh Phương, PORTLAND, OR, U.S.A. danoandautranh@yahoo.com
376– Gs Nguyễn Học Tập, Italia, vietlinhct2010@hotmail.com
375- Đỗ Đăng Liêu, Đảng viên Đảng Việt Tân, 111 Reid Ave, Hectorville, South Australia, Australia, ddlieu9@gmail.com
369- Phaolô Nguyễn Hữu Tâm, Tin học, Sài gòn, nhuutam@gmail.com
368- Phêrô Nguyễn Văn Tùng, Truyền Thông, Sài Gòn, tung.khanhnhac@gmail.com
367– Giuse Vũ Linh Huy, MD, bác sĩ Bệnh Viện Carney, Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ. drhuyvuboston@gmail.com
366– Augustinô Hồ Văn Quý, Linh mục Quản xứ Diên Sanh, Quảng Trị, Tổng Giáo phận Huế. kitohuu.yeughvn.tk21@gmail.com
365– Bùi Xuân Quang, nhà báo, hội trưởng AFVE, chủ nhiệm Viet-Nam infos VNINFOS2000@gmail.com
364– Vũ Thị Thu, hội viên AFVE, Paris, Pháp quốc. AFVE2003@gmail.com
363- Cao Trí Dũng, Nhà thơ, Hoa Kỳ, caotridung38@yahoo.com
362- Antôn Trần Thái Hòa, Kỹ sư cơ khí, Đồng Nai, hoatran77@gmail.com
361- Giuse Trần Đức Trường, làm nông, Xóm 4 – Nam lộc – Nam Đàn – Nghệ An
360- Maria Hoàng Thị Hương, làm nông, Xóm 4 – Nam lộc – Nam Đàn – Nghệ An
359- Peter Trần Hữu Đức, sinh viên, Xóm 4 – Nam lộc – Nam Đàn – Nghệ An, phihoangtranduc@gmail.com
358- Maria Trần Kim Ky, học sinh, Xóm 4 – Nam lộc – Nam Đàn – Nghệ An
357- Têrêxa Trần Thị Tô, sinh viên, Xóm 4 – Nam lộc – Nam Đàn – Nghệ An
356- Peter Nguyễn Xuân Việt, Sinh viên, Tp. Vinh, Nghệ An, pet.viet2010@gmail.com
355- Anna Nguyễn Thị Nguyệt, Sinh viên, Tp. Vinh, Nghệ An
354- Têrexa Lê Thị Thảo, Sinh viên, Tp. Vinh, Nghệ An
353- Micae Trịnh Văn Thương, Sinh viên, Tp. Vinh, Nghệ An,
352- Maria Anna Thanh Tran, kỹ thuật viên điện tử, Atlanta (Ga), Hoa Kỳ, meolethe@yahoo.com
351- Joseph Thong Thanh Dinh, nhân viên kỹ thuật, Atlanta, Georgia, U.S.A, phothong72@yahoo.com.vn
350- Nguyễn Văn Sỹ, Bankstown, NSW, synguyen139@hotmail.com
349- Vũ Thị Thu, Bankstown, NSW, synguyen139@hotmail.com
348- Maria Truong Thi Kim Phuong, Nội trợ, 12 Spring Drive, Hoppers Crossing, Australia, p_truong1@mail.com
347- Antôn Nguyễn Văn An, sinh viên Trường Cao đẳng Nghề GTVT Trung Ương II, Hồng Thái – An Dương – TP Hải Phòng, boydatcang.hp1991@yahoo.com
346- Trần Quốc Huy, sinh viênTrường Cao đẳng Nghề GTVT Trung Ương II, Hồng Thái – An Dương – TP Hải Phòng, boydatcang.hp1991@yahoo.com
345- Trần Phong Vũ, Chủ bút nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân, Nam Californiqa, Hoa Kỳ, tphongvu@#yahoo.com
344- Gioan B. Đinh Xuân Minh, Linh mục Giáo phận Mianz, Đức Quốc, thienminh@web.de
343- Phêrô Nguyễn Văn Thạnh, Nông Dân, Cần Thơ, thanhha324@yahoo.com
342- Anphongso Nguyễn Văn Hiền, Powder Coater, 6 Maroubra avenue, Noble Park, Vic 3174 Australia, nguyenhien221@yahoo.com.au
341- Giuse Tien Cao, Công nhân, Raleigh, North Carolina, USA, tiencao05@yahoo.com
340- Đoàn Thái Điền, Công nhân, Sài Gòn, doanthaidien@yahoo.com
339- Madeleine Emmanuel, retraitée (nghỉ hưu), Alfortville, France, me.fontaine@orange.fr
338- Patricia Gimenez, Etudiante (sinh viên), Alfortville- France, anamariamartel@yahoo.com
337- John Dean Tran, thương gia, California, USA, kingtran@aol.com
336- Giuse Lê Văn Minh, Computer Technician, 25910 Orchard Knoll Ln Katy, TX 77494 USA, exley05@yahoo.com
335- Giuse Nguyễn Văn Lợi, cử nhân toán, 572 Jax, Fl 32225, USA, loi3205@aol.com
334- Gioan B. Minh Phan, giao su, Quebec, Canada, vietnamthuong@gmail.com
333- Maria Anna Van Pham, quản trị gia, Quebec, Canada, vietnamthuong@gmail.com
332- Micae Nam Phan, thảo trình viên, Quebec, Canada, vietnamthuong@gmail.com
331- Giuse Quan Phan, kỹ sư, Quebec, Canada, vietnamthuong@gmail.com
330- Therexa Bich Phan, thảo trình viên, Quebec, Canada, vietnamthuong@gmail.com
329- Maria Anna Vi Phan, sinh viên, Quebec, Canada, vietnamthuong@gmail.com
328- Gioan B. An Phan, sinh viên, Quebec, Canada, vietnamthuong@gmail.com
327- Gioan Nguyễn Công Kha, Designer, Bình Triệu, Thủ Đức, Saigon, jeanstarfish@hotmail.com
326- Anna Nguyễn Thị Thu Cúc, nội trợ, 443/1B Lê Văn Sỹ, Quận: 3, Sài Gòn, nguyen_cuc_2000@yahoo.com
325- Antôn Nguyễn Tiến Công, sinh viên, xứ Kẻ Vang, Hương Khê, Hà Tĩnh, tiencong88@gmail.com
324- Giuse Nguyễn Văn Nghĩa, học sinh, giáo phận Vinh, jos.duclam@gmail.com
323- Giuse Bùi Anh Tuấn, công nhân xây dựng cầu, Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam, loimuonnoi_1603@yahoo.com
322- PX Nguyễn Phước Anh, Kỹ sư, Sài gòn, anhpxttcg@live.com
321- J.B Vũ Văn Nhân, Nông dân, Giáo xứ Liễu Dinh, GP Hải Phòng
320- Maria Nguyễn Thị Tâm, Nông dân, Giáo xứ Liễu Dinh, GP Hải Phòng
319- Vincente Nguyễn Văn Viện, Kinh Doanh, Giáo xứ An Lạc, GP Thái Bình
318- Vincente Nguyễn Văn Cận, Nông dân, Giáo xứ An Lạc, GP Thái Bình
317- Vincente Nguyễn Văn Chín, Nông dân, Giáo xứ An Lạc, GP Thái Bình
316- Maria Nguyễn Thị Tươi, Nông dân, Giáo xứ An Lạc, GP Thái Bình
315- Nguyễn Văn Hải, Phụ trách trang trại Kim Thành, Hải Dương
314- Vincente Nguyễn Văn Viễn, Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Hoà Bình, Hà Nội, vinhcente@gmail.com
313- Giuse Nguyễn Văn Nghĩa, Linh Mục, quản xứ giáo xứ Thuận Hiếu, giáo phân Ban Mê Thuột, khối 12 Phước An – KrôngPăk -Daklak, nhonghianguyen@yahoo.com
312- Michael Cường Phạm, Kỹ sư hóa học, 3727 Quiet Falls Dr., Manvel, TX 77578 USA, phamcuong@earthlink.net

311- Peter Nguyễn Viết Hưng, Lập trình viên – KS Phần mềm, Cầu Giấy-Hà Nội, viethung748@gmail.com
310- Augustinô Phạm Sơn Hà OSB, linh mục Dòng Biển Đức, Điạ phận Augsburg, Klosterstr. 01, Erzabtei, 86941 St. Ottlien, Augustinus@ottilien.de
309- Maria Nguyễn Thị Sa, nhân viên, Giáo phận Bùi Chu, sanguyen83@yahoo.com
308- Giuse Phong Pham, Kỹ Sư, California, USA, ppham2005@gmail.com
307- Hiền tài Nguyễn Thanh Liêm, chức sắc đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, 237 Summerfield Drive, Milpitas, CA 95035-USA, huechuong@yahoo.com
306- Jos. Nguyễn Văn Viện, Sinh Viên, Tp Vinh, Nghệ An, Giusevien@gmail.com
305- Jos. Trần Đình Lợi, Sinh Viên, Tp Vinh, Nghệ An, Dinhloi2288@yahoo.com
304- Antôn Vương Đình Cường, Chuyên viên máy tính, 60 Đường số 2 , P Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, cuongvd2004@yahoo.com
303- Đaminh Đặng Q. Vinh, kinh doanh, Round Rock, Texas, USA vinhqdang@yahoo.com
302- PX Nguyễn Đức Thành, Linh mục, Địa Phận Stockholm, Sweden, fx.nguyent@spray.se
301- Maria Nguyễn Thị Thương, Sinh viên, Giáo xứ Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, tuberose1211@gmail.com
300- Nguyễn Hải, Luật sư (Hội luật gia tự do), P. 25, Q. Bình Thạnh, Sài Gòn, tucbucbuncuoi@gmail.com
299- Maria Nguyễn Thị Thu Oanh, Sinh viên, Cư xá Thanh Đa, p.27, Bình Thạnh, nguyenthithuoanh1010@gmail.com
298- Nguyễn Thị Liễu, Nhóm BVSS, 38 Kỳ Đồng, Q. 3, Sàigòn
297- Đinh Quang Minh, Nhóm FIAT, 38 Kỳ Đồng, Q. 3, Sàigòn
296- Vũ Trung Hiếu, Nhóm FIAT, 38 Kỳ Đồng, Q. 3, Sàigòn
295- Phạm Văn Long, dạy học, Mississippi, Hoa Kỳ, longphamvnch@peoplepc.com
294- Peter Trần Văn Tuấn, kiến trúc sư, 392 Nguyễn Trãi – tp. Vinh – Nghệ An, balang2009@gmail.com
293- Trần Đình Ngọc, nhà văn, Maryland (Hoa Kỳ), ngocdtran@gmail.com
292- Hoàng Minh Phú, Phật tử, USA, jimmynuong@yahoo.com
291- Thích Không Tánh, nhà sư, Chùa Liên Trì, Quận 2, Saigon, thich_khong_tanh@yahoo.com
290- Giuse Nguyễn Khanh, Thiết kế đồ họa, Bắc Giang, manakhanh@yahoo.com
289- Maria Vũ Thị Minh Tuyết, Nội trợ, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hanoiphucsinh@gmail.com
288- Giuse Phạm Đức Khởi, Linh mục, Our Lady of Fatima Church, 505 W. Granger Ave.
Modesto, CA 95350 (USA), saigon@olfmodesto.com
287- Vincenté Việt Sĩ, Information Technology Specialist, California, USA, Vietsi2002@yahoo.com
286- Maria Đinh Thị Hồng, Nội trợ, Bokrekel 5 – 7423 HA – Deventer, Holland
285- Phêrô Phạm Xuân Lộc, Linh mục DCCT, 180/2 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội, peterxuanloc@yahoo.com
284- Têrêxa Nguyễn Thị Thủy, Sinh Viên, Tp Vinh – Nghệ An, Thuthuy49dhv@gmail.com
283- Têrêxa Nguyễn Thị Nghĩa, Sinh Viên, Tp Vinh – Nghệ An, Terexanghia@gmail.com
282- Jos. Nguyễn Xuân Kim, Học sinh, Tp Vinh – Nghệ An,Haylenduong@gmail.com
281- Pet. Nguyễn Cao Kỳ, Học sinh, Tp Vinh – Nghệ An, pherokycdn@gmail.com
280- Têrêxa Vũ Thị Nhung, Sinh Viên, Tp Vinh – Nghệ An, Terexabonghongbenho@yahoo.com
279- Micae Nguyễn Đức Quyết, sinh viên Kỹ Thuật, thienchualatinhyeu.tkqt@gmail.com
278- Antôn Nguyễn Văn Tặng, Tu sĩ DCCT Hà Nội, 180/2 Nguyễn Lương Bằng Quang Trung- Đống Đa – Hà Nội, nguyenvantang@gmail.com
277- Maria Ha Kim Lien, Y tá, 6105 Dana Ave, Springfield, VA 22150 (USA), mother_of_pearl4@yahoo.com
276- Gioan B. Nguyễn Văn Thi, 113 Birchfield Road, Birmingham, West Midlands, B19 1LH, U.K. vtnguyenuk2000@yahoo.co.uk
275- Maria Nguyễn Thị Thanh Xuân, 113 Birchfield Road, Birmingham, West Midlands, B19 1LH, U.K, vtnguyenuk2000@yahoo.co.uk
274- Marthe Nguyễn Thị Kiều Oanh, Sinh viên, Paris, France, mattaleni@gmail.com
273- Giuse Trần Viết Viễn, linh mục GP. Huế, jostwien@yahoo.com
272- Maria Nguyễn Thị Thanh Hoa, Giáo viên, 21 Lê Văn Huân, P13, Tân Bình, Sài Gòn, binhant6@yahoo.com
271- Maria Nguyễn Thị Ngọc Mai, Kinh doanh, Tp. Vinh, Nghệ An, binhant6@yahoo.com
270- Giuse Nguyễn Duy Tuấn, Lái xe, Tp. Vinh, Nghệ An, binhant6@yahoo.com
269- Maria Nguyễn Ngọc Yến Nhi, học sinh, Tp. Vinh, Nghệ An, binhant6@yahoo.com
268- Maria Nguyễn Ngọc Ý Nhi, học sinh, Tp. Vinh, Nghệ An, binhant6@yahoo.com
267- Giuse Nguyễn Văn Dương, Nông dân, Nghi Phú, Vinh, Nghệ An, binhant6@yahoo.com
266- Maria Võ Thị Liên, Nội trợ, Nghi Phú, Vinh, Nghệ An, binhant6@yahoo.com
265- Terexa Chế Nguyễn Hạ Thi, Học sinh, 21 Lê Văn Huân, P13, Tân Bình, Sài Gòn, binhant6@yahoo.com
264- Don Bosco Chế Hạ Vũ, Học sinh, 21 Lê Văn Huân, P13, Tân Bình, Sài Gòn, binhant6@yahoo.com
263- Giuse Nguyễn Quốc Việt, học sinh, Tp. Vinh, Nghệ An, binhant6@yahoo.com
262- Giuse Phạm Quang Đạo, Thiết Kế Đồ Họa, Sài Gòn, quangdao0509@gmail.com
261- Maria Trần Thị Hồng, Làm ruộng, Giáo phận Vinh, cauvongkhuyet.2k8@gmail.com
260- Giuse Nguyễn Văn Thanh, Bốc vác, Giáo phận Vinh, cauvongkhuyet.2k8@gmail.com
259- Antôn Nguyễn Đức Vương, Thợ xây, Giáo phận Vinh, cauvongkhuyet.2k8@gmail.com
258- Phêrô Nguyễn Văn Hạnh, nghề tự do, Giáo Phận Vinh, cauvongkhuyet.2k8@gmail.com
257- Phêrô Nguyễn Văn Hòa, nghề tự do, Giáo Phận Vinh, cauvongkhuyet.2k8@gmail.com
256- Phaolô Nguyễn Văn Nhàn, nghề tự do, Giáo phận Vinh, cauvongkhuyet.2k8@gmail.com
255- J.B Nguyễn Thái Bang, Giáo viên Vật lý, Nghệ An, thaibang2000@yahoo.com
254- Marie Hoang, 10200 Bar sur Aube, France, marie-bien.hoang10@orange.fr
253- Josef Thanh Bui, công nhân, TP. Neuss, Germany, thanhthubui@gmx.net
252- Maria Nguyễn Thị Kim Oanh, Kế toán, 20 Phan Như Cẩn – Nha Trang, oanh_nhatkhang@yahoo.com.vn
251- Đaminh Vũ Văn Thiệm, Kỹ Sư, Sài Gòn, vuthiem108@gmail.com
250- Jomatheas Tri Ân, Melbourne, Australia, trian_aus@yahoo.com.au
249- Anrê Đỗ Anh Tài, giáo viên hưu trí, Stanton, California, USA, doanhtaichi@gmail.com
248- Phêrô Nguyễn Ngọc Thiên Ân, 395 Bùi Đình Túy P. 24 Q. Bình Thạnh, Sài Gòn, thienan@ducme.tv
247- Paul Nguyễn Văn Đào, Sinh viên, TP Vinh, Nghệ An, satthutrencaydudu_thoinay@yahoo.com
246- Giuse Nguyễn Văn Cường, Sinh viên, TP Vinh, Nghệ An, camdualen_thitcho@yahoo.com
245- Giuse Nguyễn Văn Viện, Sinh viên, TP Vinh, Nghệ An, giusevien@gmail.com
244- GB. Hoàng Phong, Sinh viên, TP Vinh, Nghệ An, vuagio12@gmail.com
243- Giuse Nguyễn Hoàng Chương, buôn bán tự do, Cô Giang, P.2, Q. Phú Nhuận, Sài Gòn, nguyenchuong2000@gmail.com
242- Antôn Nguyễn Thành Thông, tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, t_thong21@yahoo.com.vn
241- Micael Chu Cao Tuan, Nhân viên địa ốc, Canoga, Cali, Hoa Kỳ, tuanchu80@yahoo.com

240- Anne Lien K Nguyen, Business, Plano, TX, USA, lienkuy@hotmail.com
239- Antôn Nguyễn Tiến Công, Sinh viên, Xứ Kẻ Vang, Hương Khê, Hà Tĩnh, tiencong88@gmail.com
238- Augustinô Đan Phú Thịnh, luật sư, Sài gòn, augustinethinh@yahoo.com
237- Giuse Nguyễn Văn Lâm, nghề tự do, GP Vinh, tỉnh Nghệ An, jos.duclam@gmail.com
236- Bùi Thị Thơm, Nhân viên hành chính, Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng, luongtieulinh71@yahoo.com.vn
235- Têrêxa Maria Nguyễn Thị Kim Vân, 649/9 Đoàn Văn Bơ, P.18, Q.4, Sài Gòn, lovetraidatxanh@gmail.com
234- Anna Trần Thị Hà, Sinh viên, Hà Nội, bongbongxaphongspc@gmail.com
233- Anna Nguyễn Trần Quyên Quyên, Nhân viên Văn Phòng, 7A Thái Văn Lung, Q.1, Sài Gòn, ntqquyen99@gmail.com
232- Giuse Đỗ Huy Vũ, công nhân, Seattle, WA, USA, vudo202@yahoo.com
231- PX Nguyễn Ngọc Phát, Chuyên viên đào tạo, Q.7, Sài Gòn, francoisphat@yahoo.com
230- J.B Nguyễn Hữu Chắc, tình nguyện viên, TP Vinh Nghệ An, chac_anh2002@yahoo.com 229 – Terexa Nguyễn Linh Nhi, nội trợ, TP Vinh Nghệ An, chac_anh2002@yahoo.com
228- Terexa Nguyến Phước Anh Thư, học sinh, TP Vinh Nghệ An, chac_anh2002@yahoo.com
227- Peter Nguyễn Văn Giáp, buôn bán, TP Vinh Nghệ An, chac_anh2002@yahoo.com
226- Antôn Nguyễn Đình Duy, học sinh, TP Vinh Nghệ An , chac_anh2002@yahoo.com
225- Antôn Nguyễn Nhật Đan, học sinh, TP Vinh Nghệ An, chac_anh2002@yahoo.com
224- Anna Nguyễn Thị Hoa, thợ may, TP Vinh Nghệ An, chac_anh2002@yahoo.com
223- Phaolô Hồ Sỹ Cảnh, Sinh viên, Thanh Chương, Nghê An, chac_anh2002@yahoo.com
222- JB Đặng Văn Thịnh, Sinh viên, Đô Lương, Nghệ An, jb.longthinh@gmail.com
221- Antôn Đặng Xuân Tương, Đầu bếp, Nghi lộc, Nghệ An, jb.longthinh@gmail.com
220- Anna Bùi Thị Hoa, Sinh viên, Nam Đàn – Nghệ an, jb.longthinh@gmail.com
219- Maria Trần Thị Phương, Sinh viên, Nghĩa Đàn- Nghệ An, jb.longthinh@gmail.com
218- Phaolô Văn Đình Chân, Sinh viên, Thanh Chương, Nghệ an, paul.dinh.chan@gmail.com
217- Maria Nguyễn Thị Xuân, Sinh viên, Nghi Lộc, Nghệ An, paul.dinh.chan@gmail.com
216- Maria Trần Thị Nhân, Sinh viên, Thanh Chương, Nghệ An, paul.dinh.chan@gmail.com
215- Maria Nguyễn Thị Thành, Sinh viên, Yên Thành, Nghệ An, paul.dinh.chan@gmail.com
214- Anna Phạm Thị Thương, Sinh viên, Yên Thành, Nghệ An, paul.dinh.chan@gmail.com
213- Gioakim Phạm Văn Bình, công nhân, BuSan, Korea, nguoicungkho05n@yahoo.com
212- Nguyễn Chí Thành, Thầy truyền đạo (phụ tá quản nhiệm, Ms. Dương Kim
Khả), john140708@gmail.com
211- Thân Văn Trường, Mục sư, 20/84A, tổ 10, KP 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Sài Gòn, john140708@gmail.com
210- Giuse Nguyễn Hữu Thọ – Melbourne – Australia, dungchaunguyen98@yahoo.com.au
209- Monica Ngọc Châu – Melbourne – Australia, dungchaunguyen98@yahoo.com.au
208- Theresa Như Quỳnh – Melbourne – Australia, dungchaunguyen98@yahoo.com.au
207- Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung – Melbourne – Australia, dungchaunguyen98@yahoo.com.au
206- Anna Nguyễn Thị Thu Cúc, Nội trợ, Texas (USA), thucuc04@yahoo.com
205- Giuse Phạm Văn Luật, Kỹ Sư, Houston – Texas (USA), thucuc04@yahoo.com
204- Hieronimo David Xuan Nguyen, Accountant, 8512 Miami Ave, Westminster, CA 92683 (Mỹ), nvinh1016@hotmail.com
203- Đỗ Hoàng Điềm, chủ tịch đảng Việt Tân, dohoangdiem@viettan.org
202- Phaolô Trần Thanh Nhàn, Công nhân, 810 Catherine St Forest Park Ga 30297 (Mỹ), thuyha4@yahoo.com
201- Paul Trần Hà Thanh Phong, Sinh viên, 810 Catherine St Forest Park Ga 30297 (Mỹ), thuyha4@yahoo.com
200- Maria Trần Hà Macy, Sinh viên, 810 Catherine St Forest Park Ga 30297 (Mỹ), thuyha4@yahoo.com
199- Agatha Hà Thị Thanh Thủy, Công nhân, 810 Catherine St Forest Park Ga 30297 (Mỹ), thuyha4@yahoo.com
198- Nguyễn Văn Minh, Công chức, USA, annangoan@gmail.com
197- Dương Thị Thoa. Nội trợ, USA, annangoan@gmail.com
196- Nguyễn Thị Chi, Nội trợ, USA, annangoan@gmail.com
195- Phạm Khắc Thuần, Kỹ sư, USA, annangoan@gmail.com
194- Trinh Ai Hoang, học sinh, 119 Grenfield-pl, Hot Springs, Arkansas, USA, peter_family_usa@yahoo.com
193- Linh Thuy Hoang, học sinh, 119 Grenfield-pl, Hot Springs, Arkansas, USA, peter_family_usa@yahoo.com
192- Anh Hong Hoang, nhân viên, 119 Grenfield-pl, Hot Springs, Arkansas, USA, peter_family_usa@yahoo.com
191- Peter Hoang, nhân viên, 119 Grenfield-pl, Hot Springs, Arkansas, USA, peter_family_usa@yahoo.com
190- Gioan B. Hoàng Văn Phúc, nghỉ hưu, 2051 Eagle Ave, Alameda CA 94501 (Hoa Kỳ), hoangvanphuc32yahoo.com
189- Nguyen Thanh Cuong, Công nhân hãng in báo, Im Rosenfeld , Pinneberg, Germany, nguyencuong@web.de
188- Giuse Đinh Minh Thìn, Thợ điện, Holland, thinhuongdinh@yahoo.com
187- Têrêsa Mai Xuân Hương, Nội trợ, Holland, thinhuongdinh@yahoo.com
186- Maria Trần Thị Thoa, Công Nhân, Garden Grove, CA 92843 (Hoa Kỳ)
185- Giuse Phạm Đình, Nhà Báo, Garden Grove, CA 92843 (Hoa Kỳ), dinhcpham@yahoo.com
184- Maria Hảo Phạm, Công Nhân, Garden Grove, CA 92843 (Hoa Kỳ), chungnhan2@yahoo.com
183- Giuse Phạm Trần, Nhà báo-Bình luận, Hoa Kỳ, pt99news@gmail.com
182- Gioan Phaolô Lê Song Thiên An, sinh viên, Seattle, WA, Mỹ, anle@yahoo.com
181- Anna Lê Song Hương Duyên, y tá, Seattle, WA, Mỹ, duyenl@yahoo.com
180- Anna Lê Thị Mỹ Dung, giáo viên, Seattle, WA, Mỹ, huedungle@yahoo.com
179- Phaolô Lê Hữu Huệ, công nhân, Seattle, WA, Mỹ, huedungle@yahoo.com.
178- Paul Be Le, 6069 Hillsboro, Or 97124 USA, belehue2003@yahoo.com
177- Đaminh Nguyễn Tấn Tài, 649/3 Đoàn Văn Bơ, Giáo xứ Xóm Chiếu, Sài Gòn, nguyentantai72@gmail.com
176- Peter Quang Tran, 404 Deluca road, Belleville, NJ 07109 (Hoa Kỳ), qtran11@yahoo.com
175- Giuse Nguyễn Ngọc Quang, vừa bị tù ra với tội danh “Tuyên Truyền Chống Nhà Nước CHXHCNVN”, thất nghiệp, Hòa Trung, Ngọc Định, Định Quán, Đồng Nai, nguyen.thutrang1962@gmail.com
174- Giuse Nguyễn Kim Thanh, Giáo Viên, Thống Nhất, Đồng Nai, thanh_ngkim@yahoo.com
173- Cécilia Nguyễn Thảo Nhiên, Nhân viên, Giáo xứ Bắc Hà, Sàigòn, thaonhienbm@gmail.com
172- Pascal Nguyễn Thái Vĩnh Lộc, Giáo viên, giáo xứ Phanxicô Đakao, Saigon, pascal79@ymail.com
171- Maria Rosa Nguyễn Thiên Hương, Sinh Viên, 74/17 CMT8, KP3, P.Quyết Thắng, BH, ĐN, thienhuong0610@yahoo.com.vn
170- Phaolô Lê Tôn, nghề tự do, Sài Gòn, paulton2006@yahoo.com
169- Nguyễn Vũ Viêt (Br. Huynhquảng), Tampa, FL, USA, huynhquang0410@gmail.com
168- Duong Ngoc Le, Bác sĩ đã nghỉ hưu, K1, P.7, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, ngocle1943@hotmail.com
167- Nguyễn Lê Huyền, Giáo viên, Đăklăk, sola_mors@yahoo.com
166- Maria Đỗ Tú Loan, thiết kế nữ trang, Germany, dotuloan@gmail.com
165- Antôn Trần Viết Cao, Cử nhân Ngoại ngữ, Họ Đạo Ninh Sơn, Hạt Bạc Liêu, GP Cần Thơ, Thị Trấn Hộ Phòng, H. Gía Rai, Tỉnh Bạc Liêu, tranvietcao12@yahoo.com.vn
164- Teresa Trần Thị Thủy, nghỉ hưu, Esbjerg – Denmark, cong.trinh.nguyen@gmail.com
163- Antôn Nguyễn Công Trung, nghỉ hưu, Esbjerg – Denmark, cong.trinh.nguyen@gmail.com
162- Giuse Nguyễn Công Tuấn Anh, học sinh, Aarhus – Denmark, tony_tjcn@hotmail.com
161- Maria Teresa Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Nhân viên, Aarhus – Denmark, hoangthimy.hanh@gmail.com
160- Anphongso Nguyễn Công Trình, IT Aarhus – Denmark, cong.trinh.nguyen@gmail.com
159- Phanxicô A. Đặng Phước Hòa, linh mục DCCT, làm việc tại Tiệp Khắc, Svata Hora 591, 26081 Pribram II, CZ, hoafrancisdang@yahoo.com
158- Lê Quốc Quân, luật sư, Số 2 Lô 11 A Trung Yên – Trung Hòa -Hà Nội, lequocquan@yahoo.com
157- Alfonso Truong Ba Thuy, pharmacien, Gx Từ Đức, Thủ Đức, Sài Gòn, phoenix108@gmail.com
156- Maria Nguyễn Thị Kim Oanh, Kế toán, Gx. Chợ Mới – Gp. Nha Trang, Mariakoanh@gmail.com
155- Maria Vương Lân Sơn, Công nhân, 251A1 Nơ Trang Long , P13, Q. Bình Thạnh, SG, annecahat@yahoo.com
154- Giuse Vương Quốc Lượng, Công nhân, 251A1 Nơ Trang Long , P13, Q. Bình Thạnh, SG, annecahat@yahoo.com
153- Phanxicô Savie Vương Quốc Huy, công nhân, 251A1 Nơ Trang Long , P13, Q. Bình Thạnh, SG, annecahat@yahoo.com
152- Maria Vương Lâm Phượng, Giáo Viên, 251A1 Nơ Trang Long , P13, Q. Bình Thạnh, SG, annecahat@yahoo.com
151- Anna Nguyễn Thị Kim Hoa, Nội Trợ, 251A1 Nơ Trang Long , P13, Q. Bình Thạnh, SG, annecahat@yahoo.com
150- Antôn Vương Hữu Hùng, lao động phổ thông, 251A1 Nơ Trang Long , P13, Q. Bình Thạnh, SG, annecahat@yahoo.com
149- Giuse Nguyễn Vũ Minh Phúc, Kỹ sư Tin học, Quận 10 – Sài Gòn, itminhphuc@gmail.com
148- Martino de Porres Trần Sáng, Gx Bình Lợi, Sài Gòn, sangtre@gmail.com
147- Gioan B. Phạm Duy, Mühlegutstr. 10 9403 Goldach Thụy Sĩ. phamhailong10@hotmail.com
146- Madalena Phạm Mai Linh, Mühlegutstr. 10 9403 Goldach Thụy Sĩ. phamhailong10@hotmail.com
145- Theresa Phạm Kiều Linh, Mühlegutstr. 10 9403 Goldach Thụy Sĩ. phamhailong10@hotmail.com
144- Maria Phạm Thị Tươi, Mühlegutstr. 10 9403 Goldach Thụy Sĩ, phamhailong10@hotmail.com
143- Gioan B. Phạm Hải Long, Mühlegutstr. 10 9403 Goldach Thụy Sĩ, phamhailong10@hotmail.com
142- Phaolô Đinh Tiến Dũng, Sinh Viên, Qui Nhơn – Bình Định, Paulusdinhtiendung@hotmail.com
141- James Nguyễn Ngọc Quỳnh, Medical student, 48 Nisbett Street, Reservoir, Vic., Australia, pqnnguyen@yahoo.com
140- John Nguyễn Ngọc Quốc, Physiotherapist, 48 Nisbett Street, Reservoir, Vic., Australia, pqnnguyen@yahoo.com
139- Phêrô Nguyễn Ngọc Quang, Public servant, 50 Lonsdale Street, Melbourne, Vic., Australia, pqnnguyen@yahoo.com

138- Đaminh Lê Mặc Bắc, Sinh viên USSG, GX Mặc Bắc GP. Vĩnh Long, lephuckhoinguyen@yahoo.comgiaophanvinhlong.net
137- Đaminh Lê Thanh Quốc, Sinh viên Ngành Quan Hệ Quốc Tế – USSSG VN, Giáo Xứ Mặc Bắc – Trà Vinh – Giáo Phận Vĩnh Long, trannguyenquoc79@yahoo.com
136- Phaolô Đào Tiến Thành, Kỹ Sư, Quận Thủ Đức, Sài Gòn, tienthanhise98@yahoo.com
135- Catarina Nguyễn Thị Tuyết Xuân, Giáo viên, Giáo xứ Bắc Hà, Sàigòn, tuyetxuan2008@gmail.com
134- Tađêô Nguyễn Văn Lý, linh mục tù nhân lương tâm, bị quản chế điều trị bệnh tại 69 Phan Đình Phùng, Huế, thapgiadongchiem.condau@googlemail.com
133- Giuse Lê Quang Uy, Linh mục DCCT, 38 Kỳ Đồng, Quận 3, Sài Gòn, ttmvcssr@gmail.com
132- Simon Huỳnh Tuyên, Kỹ Sư, Seattle,WA,USA, thanghuynh1960@hotmail.com
131- Stephanô Huỳnh Sang, Kỹ Sư, Tacoma,WA,USA, thanghuynh1960@hotmail.com
130- Têrêsa Huỳnh Thị M.Nguyệt, Bác Sĩ, Seattle ,WA,USA, thanghuynh1960@hotmail.com
129- Maria Trần Thị Tín, Công nhân, Tacoma ,WA,USA, thanghuynh1960@hotmail.com
128- Tađêô Huỳng Thắng, Công Nhân, Tacoma,WA,USA, thanghuynh1960@hotmail.com
127- Ysave Ngô Thị Lượng,nghỉ hưu, Tacoma,WA,USA, thanghuynh1960@hotmail.com
126- Simon Trần Hoàng, nghỉ hưu, Tacoma,WA,USA, thanghuynh1960@hotmail.com
125- Maria Vũ Thị Bích, Hưu trí, 3 rue du Buisson St Louis, 75010 Paris (Pháp), vuthibich3@yahoo.fr
124- Peter John Pham, California, USA, peterphamnh@gmail.com
123- Gioan B. Khiêm, California, USA, peterphamnh@gmail.com
122- Maria Thu Tiên, California, USA, peterphamnh@gmail.com
121- Antôn Cao Tiến, California, USA, peterphamnh@gmail.com
120- Micae Nguyễn Tuấn, California, USA, peterphamnh@gmail.com
119- Peter Bữu Lê, California, USA, peterphamnh@gmail.com
118- Giuse Hùng Phạm, California, USA, peterphamnh@gmail.com
117- Anna Thanh Pham, California, USA, peterphamnh@gmail.com
116- Anphong H. Pham, California, USA, peterphamnh@gmail.com
115- Teresa Hồng Phúc Phạm, California, USA, peterphamnh@gmail.com
114- Anna Ho Pham, California, USA, peterphamnh@gmail.com
113- Peter Pham, California, USA, peterphamnh@gmail.com
112- Simon Nguyễn An Quý, TP. Seattle, Washington (Hoa Kỳ), simonsnguyen@hotmail.com
111- Theresa Phuong Nguyen, Banking officer, 4801 W.Maurie Ave., Santa Ana, CA 92703
U.S.A., buiagy@aol.com
110- Benjamin Truong, sinh viên, 200 S. Orange Ave, Orlando, FL 32801 (Hoa Kỳ), sonicben@yahoo.com
109- Bryan Truong, sinh viên, 200 S. Orange Ave, Orlando, FL 32801 (Hoa Kỳ), thienan543@yahoo.com
108- Thuy Tran, nội trợ, 200 S. Orange Ave, Orlando, FL 32801 (Hoa Kỳ), thuytran1998@yahoo.com
107- Minh Truong, Management, 200 S. Orange Ave, Orlando, FL 32801 (Hoa Kỳ), Minhtruong_us@yahoo.com
106- Phaolô Nguyễn Văn Sĩ, nghề tự do, 150 Trần Phú – Lộc Sơn – Bảo Lộc, nguyenvansi@gmail.com
105- Paul Thuan Ho, Project Engineer, 7145 Yarnel Rd, Highland, CA 92346 (Hoa Kỳ), paulho5370@yahoo.com
104- Phêrô Phan Văn Lợi, linh mục, quản thúc tại gia, 16/46 thành phố Huế, Thừa Thiên-Huế, witness2005@gmail.com
103- Phêrô Nguyễn Hữu Giải, linh mục, quản xứ An Bằng, TGP Huế, witness2005@gmail.com
102- Đôminicô Thinh Than, nghề tự do, 1439 Woodroffe, Ottawa, ON, K2G1W1, Canada, thinh_than@yahoo.com
101- Anna Dinh Mai Anh, học sinh, 858 Carter Rd Jonesboro, Ga 30238 USA, havtaangl@hotmail.com
100- Anna Dinh Doan Trang, sinh viên, 858 Carter Rd Jonesboro, Ga 30238 USA, havtaangl@hotmail.com
99- Anna Dang Thi Di, công nhân, 858 Carter Rd Jonesboro, Ga 30238 USA, havtaangl@hotmail.com
98- Phêrô Dinh Quang Minh, sinh viên, 858 Carter Rd Jonesboro, Ga 30238 USA, havtaangl@hotmail.com
97- Phêrô Dinh Tai Duc, sinh viên, 858 Carter Rd Jonesboro, Ga 30238 USA, havtaangl@hotmail.com
96- Phêrô Dinh Hong Phuc, sinh viên, 858 Carter Rd Jonesboro, Ga 30238 USA, havtaangl@hotmail.com
95- Phêrô Dinh Tri, nghỉ hưu, 858 Carter Rd Jonesboro, Ga 30238 USA, havtaangl@hotmail.com
94- Amber Morrow Trần, Sinh Viên, Mansfield, TX, lt.biscayne@gmail.com
93- Jimmy Morrow Trần, Sinh Viên, Mansfield, TX, lt.biscayne@gmail.com
92- Joskim Châu Trần, Kỹ Sư, Richardson, TX, lt.biscayne@gmail.com
91- Maria Lan Trần, Nội trợ, Mansfield, TX, lt.biscayne@gmail.com
90- Giêrađô Hoang Quy Duong, Mechanical Technician, 3624 Bloomsbury Way, San Jose, Ca 95132, USA, huongnguyen03@lycos.com
89- Phêrô Lê Long, Kỹ sư, Houston, Texas, USA, saigontexas01@yahoo.com
88- Phaolô Huynh Tri, Businessman, 7 Tamarisk cove, Winnipeg-Manitoba.R2G-3W7, Canada, josephbaohuynh@shaw.ca
87- Teresa Bui Thanh Van, Assembler “Motor Coach Industries”, 7 Tamarisk cove, Winnipeg-Manitoba.R2G-3W7 Canada, josephbaohuynh@shaw.ca
86- Joseph Huynh Bao Ngoc, C.N.C. machine operator, 7 Tamarisk Cove, Winnipeg-Manitoba r2g-3w7 Canada, josephbaohuynh@shaw.ca
85- Phêrô Nguyễn Văn Khải, Linh mục DCCT, Rôma, nguyenvankhai@gmail.com
84- Giuse Nguyễn Văn Thanh, Kỹ sư điện, 69/1 Lê Văn Phan, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, SG, nguyen.van.thanh.72@gmail.com
83- Tran A. Vu, Công nhân, Dallas, Texas USA, docvat1@gmail.com
82- Phêrô Thái Mạc Tâm, Kỹ sư, Xứ Cầu Rầm, địa phận Vinh, Nghệ An, cungdunglen@googlemail.com
81- GB. Hoàng Lê Vân Anh, Tu sĩ DCCT, 38 Kỳ Đồng – P.9 – Q.3, Sài Gòn, godloveanh@ducme.tv
80- FX Thuan Nguyen, Ms.Pharm., Oslo, Na Uy, thuanng111@gmail.com
79- Đaminh Dương Đình Hoàng, 4262 Hawthorne Dr., Broomfield, CO 80020 (Hoa Kỳ), daminhh@comcast.net
78- Giuse Đình Thịnh, nghề tự do, Sài Gòn, dinhthinhsaigon@gmail.com
77- Teresa Đào Hồng Linh, Kinh Doanh, Ha Tinh, hatinh@hotmail.com
76- Giuse Phạm Hiệp, Công nhân nhà máy, 7 Ivanhoe Ave, St Albans, Vic 3021 Australia, vanphamhiep@yahoo.com.au
75- Maria Nguyễn Phương Liên, Học Sinh, Hillekensacker 1206, Nijmegen, Hoà Lan, phuonglien@live.nl
74- Maria Nguyễn Phương Dung, Y tá, Hillekensacker 1206, Nijmegen, Hoà Lan, khai1061@gmail.com
73- Tiến Trần, 19 Whittle Avenue, Milperra 2214, NSW Australia, mister.ct@hotmail.com
72- Giuse Đặng Văn Lượng, Kỹ sư tin học, Nam Định, luongdangvan@gmail.com
71- Phêrô Trần Minh Khai, Công Nhân, Hillekenacker 1206, Nijmegen, Hoà Lan, Khai-tran@hotmail.com
70- Têrêxa Trần Thị Diễm Lan, Buôn bán, 39 đường 32, Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, Sài Gòn, terexa.phuong@yahoo.com
69- Maria Lê Thị Tuyết, công chức về hưu, 50H, KP1 Thạnh Mỹ Lợi. Q.2, Sài Gòn, khanh.hoa@yahoo.com.

68- Giuse Trần Minh Phát, Chuyên viên bảo hiểm, Gx. Hà Nội, GP. Xuân Lộc, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai,catbien.vn@gmail.com
67- Giacôbê Đặng Trần, Nghỉ hưu, 1509 Wharton Ct. San Jose , CA 95132 (Hoa Kỳ), jakobedangtran@yahoo.com
66- Phêrô Nguyễn Công Tín, Kỹ sư, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, pherotin@gmail.com
65- Vincent Nguyễn Văn Trung, Kỹ sư, 12 Năm Châu, P. 11, Tân Bình, Sài Gòn, trunguyen_1153@yahoo.com
64- Antôn Lê Ngọc Thanh, Linh mục DCCT, 38 Kỳ Đồng, Q.3, Sài Gòn, naygum@gmail.com
63- Andrew K. Bui, Nghỉ hưu, 4801 W. Maurie Ave, Santa Ana, CA 92703 (Hoa Kỳ), buiagy@aol.com
62- Gioan B. Nguyễn Lê Thành Nhân, Chuyên viên CNTT, 53 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q.1, Sài Gòn, nhan1129@yahoo.com
61- Bênêđitô Trần Hoàng Mẫn, làm ruộng, 265A Vĩnh Hưng, Vĩnh Thạnh, Lấp Vò, Đồng Tháp, hoangman63nlv@yahoo.com.vn
60 – Maria Têrêsa Võ Thị Quế Phương, giáo viên, Sàigòn, mariateresaqp@gmail.com
59- Gioan Lê Quang Vinh, giảng viên ĐH, Sàigòn, johnpvinh@yahoo.com
58- Antôn Cao Xuân Lý, Nghỉ hưu, 3 Aurora Place, Alexandria, NSW 2015 Australia, caoxly@gmail.com
57- Matthew Nguyen N. Huy, 8181 Somers Dr., Anaheim, CA 92804 USA, Huynguyen55@gmail.com
56- Anna Dương Thùy Trang, Kỹ sư, Warner Robins, Georgia, USA, phu_trng@yahoo.com
55- Giuse Trương Văn Phú, Sinh viên, Warner Robins, Georgia, USA, phu_trng@yahoo.com
54- Luca Nguyễn Đức Thanh, Kỹ sư, 13700 SE 24th Street, Bellevue, WA 98005 (Hoa Kỳ), cungo@yahoo.com
53- Anthony Tuan Nguyen, 1833 Silva Pl, Santa Clara, CA 95054 (Hoa Kỳ), Tuan8nguyen@hotmail.com
52- Theresa Tien Nguyen, 1833 Silva Pl, Santa clara, CA 95054 (Hoa Kỳ), Tiendung716@yahoo.com
51- Theresa Thuy Nguyen, Child Care Subsidy Counselor, 1833 Silva Pl, Santa Clara, CA 95054 (Hoa Kỳ), Cecilia217@hotmail.com
50- Theresa Van Nguyen, công chức TP. Los Angeles, Temple City CA 91780, cnguyen1953@yahoo.com
49- Paul Anthony Hoàng Thái, Kỹ sư, 1115 Laurel Oak Trail, Pflugerville, TX 78660, Hoa Kỳ, athai@us.ibm.com
48- Tôma Hoàng Kim Khánh, Giáo viên, 4 kiệt 56 Nguyễn Gia Thiều, Huế, hoangkhanh.hue@gmail.com
47- Maria Pham Thi Uyên, Les Ulis (Pháp), ptdung@free.fr
46- Sophie Bùi Thuỷ Tiên, Sinh Viên, Les Ulis (Pháp), ptdung@free.fr
45- Thérèse Phạm Thu Dung, Thâu ngân, Les Ulis (Pháp), ptdung@free.fr
44- Phêrô Nguyễn Văn Hùng, Linh Mục, 116 Chung Hwa Rd., Bade City, Taoyuan County, Taiwan, nguyenvanhung2025@gmail.com
43- Tôma Nguyễn Văn Hải, Kinh doanh, Gò Vấp, Sài Gòn, hai_tne@yahoo.ca
42- Theresa Nguyễn Thị Ngọc Hương, Kế toán, 8005 W 144th Place, Overland Park, KS 66223, USA, ntn_huong@yahoo.com
41- Nguyễn Thi Thanh Vân, phóng viên đài Chân Trời Mới, Pháp, nttvan2010@gmail.com
40- Nguyễn Minh Cần, nhà báo tự do, Moskva (Liên Bang Nga), nttvan2010@gmail.com
39- Catarina Phan Thị Liên, nghỉ hưu, Thụy Điển, phanthilien2004@yahoo.se
38- Đỗ Đăng Liêu, Đảng viên Đảng Việt Tân, 111 Reid Ave, Hectorville, South Australia, Australia, ddlieu9@gmail.com
37- Phaolô Lương Văn Mẫn, nghỉ hưu, Từ Liêm, Ha Noi, manluongvan@yahoo.com.vn
35- Têrêxa Vũ Ngọc Bào Khanh, sinh viên, 46/4 CMT8, P.5, Q. TB, Sài Gòn, baokhanh86@yahoo.com
34- Têrêxa Vũ Ngọc Thiên Phúc, học sinh, 46/4 CMT8, P.5, Q. TB, Sài Gòn, baokhanh86@yahoo.com
33- Têrêxa Nguyễn Thị Tuyết Mai, nội trợ, 46/4 CMT8, P.5, Q. TB, Sài Gòn, baokhanh86@yahoo.com
32- Phaolô Vũ Ngọc Hiệp Hòa, Chụp hình, 46/4 CMT8, P.5, Q. TB, Sài Gòn, baokhanh86@yahoo.com
31- Phaolô Lê Văn Sơn, nhà báo Công giáo, Giáo xứ Trinh Hà, đền thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh. Giáo phận Thanh Hóa, Pauluslebaotinh@gmail.com
30- Phaolô Nguyễn Hữu Tâm, Tin học, Sài gòn, nhuutam@gmail.com
29- Phêrô Nguyễn Văn Tùng, Truyền Thông, Sài Gòn, tung.khanhnhac@gmail.com

28- Phêrô Nguyễn Duy, sinh viên, 356/51, Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q. Bình Thạnh, Sài Gòn, nguyenduyxh@gmail.com
27- Gioan B. Nguyễn Đình Thao, giáo viên, 118/54 Đường số 8, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Sài Gòn, lien.lac.qua.mail@gmail.com
26- Gioan B. Đặng Thanh Quy, tự do, 240/9A Cach Mang Thang 8, Quan 3, Saigon, quydang@yahoo.com
25- Simon Tinh Nguyễn, nghỉ hưu, 02 Rodger Ct, Bundoora, Vic., Australia, kangguru91@yahoo.com.au
24- Cecilia Thược Nguyễn, nôi trợ, 02 Rodger Ct, Bundoora, Vic., Australia, kangguru91@yahoo.com.au
23- John Ng. M. Tue Thao, trình viên, 02 Rodger Ct, Bundoora, Vic., Australia, kangguru91@yahoo.com.au
22- Agnes Thành Ng. Thị Minh Tâm, nội trợ, 02 Rodger Ct, Bundoora, Vic., Australia, kangguru91@yahoo.com.au
21- Lucia Ng. M. Thanh, nội trợ, 02 Rodger Ct, Bundoora, Vic., Australia, kangguru91@yahoo.com.au
20- Emmanuel Phung Ng. M. Tuong, tài xế, 02 Rodger Ct, Bundoora, Vic., Australia, kangguru91@yahoo.com.au
19- Maria Ng. M. Thi, nội trợ, 02 Rodger Ct, Bundoora, Vic., Australia, kangguru91@yahoo.com.au
18- Phêrô Quý Ng. M. Trung, chuyên viên điện toán, 02 Rodger Ct, Bundoora, Vic., Australia, kangguru91@yahoo.com.au
17- Phêrô Tùy Ng. M. Trị, chuyên viên điện toán, 02 Rodger Ct, Bundoora, Vic., Australia, kangguru91@yahoo.com.au
16- Thomas Ng. M. Thiệu, chuyên viên điện toán, 02 Rodger Ct, Bundoora, Vic., Australia, kangguru91@yahoo.com.au
15- Simon Lê Văn Ẩn, công chức. Hoa Kỳ, annangoan@gmail.com
14- Anna Nguyễn Thị Ngoan, nội trợ, Hoa Kỳ, annangoan@gmail.com
13- Joseph Lê Nguyễn Hồng Ân, sinh viên, Hoa Kỳ, annangoan@gmail.com
12- Mary Lê nguyễn Hồng Hạnh, sinh viên, Hoa Kỳ, annangoan@gmail.com
11- Phêrô Trần Thanh Tâm, công chức, tamnomafsi@gmail.com
10- Giuse Đinh Hữu Thoại, linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, 38 Kỳ Đồng,Q.3, Sài Gòn, dinhhuuthoai@cssr.vn
09- Giuse Hồ Ðắc Tâm, linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, 38 Kỳ Ðồng, Q.3, Sài Gòn, tamdac170mpn@yahoo.fr
08- GBta Hồ Vĩnh Trực, Kỹ thuật viên vi tính, 18/13/6 Phan Văn Trị, P.2, Q.5 – Sài Gòn, gbtruc@hotmail.com
07. Maria Phạm Thị Tâm, Quản lý phòng NET, 18/13/6 Phan Văn Trị, P.2, Q.5 – Sài Gòn, gbtruc@hotmail.com
06- Phanxicô Trần Văn Long, Lập trình viên, 36 Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, longtv06@gmail.com
05- Phaolô Nguyễn Ngọc Ban, TECH, Tampa – Florida, USA, ban8nguyen@yahoo.com
04- Theresa Dao Thi Xuan, học sinh, 38 S. Terrace, Pooraka, South Australia 5095, Australia, teresaxuanau@yahoo.com
03- Philipphê Võ Tấn Minh, Kỹ sư, Rue de Paul-Vouga 177 – 2074 Marin / Switzerland, philvtminh@bluewin.ch; vminh@emmicroelectronic.com
02- Tôma Võ Duy Trung, Phần mềm (nhu liệu điện toán), Sài Gòn – Việt Nam, VoDuyTrung@gmail.com
01- Giuse Trần Đức Ái, Programmer – Analyst, 7111 Av De Chareaubriand, Montreal, Qc, H2S 2P2, Canada, ai_tran@hotmail.com
Nguồn: http://www.chuacuuthe.com/?p=9268

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s