Đừng tránh xa chính trị

Iris Vinh Hayes, Ph.D. (danlambao) –  …Những đồng bào của tôi ơi, nhất là những người trẻ trong nay mai sẽ  phải  kê vai nâng cả một gánh sơ hà, xin đừng để cho kẻ xấu ác tiếp tục  khủng  bố bằng cụm chữ răn đe “hãy tránh xa chính trị.”..

Tôi  đã sinh ra và trưởng thành trên một đất nước mà tôi thường xuyên nghe  từ miệng của những người lớn chung quanh nào là “đừng có dính vô chính  trị mà khổ thân” hoặc “ai làm chính trị thì kệ họ đi” hoặc “học theo 3  cái tượng kia kìa, bịt mắt, bịt tai, bịt miệng lại!” hoặc “thật thà như  vậy thì không nên dính vào chính trị” hoặc “làm chính trị phải gian  hùng, phải thủ đoạn, phải ác độc” hoặc “chính trị rất dơ bẩn không phải  là chỗ cho người hiền đức” . . . vân vân. Nói tóm lại là những bài học  tôi được người lớn dạy bảo có thể tóm gọn trong vài chữ: hãy tránh xa  chính trị.

Những nhận xét của họ không phải là  không đúng với sự thật. Nhưng không may chúng chỉ là những sự thật của  một xã hội đã chìm ngập quá lâu trong bóng tối. Những khuyên răn của họ  không phải là không có lý. Nhưng buồn thay chúng chỉ là cái lý của những  người đã bị dìm quá lâu trong nếp sống vong thân.

Thế nào là vong thân? Vong thân là khi  tự thân đã đánh mất chính mình, đã không thể có được sự tự chủ và tự do,  đã không được quyền làm người, đã không được sống như là một con người  đúng nghĩa, đã trở thành vô cảm trước những diễn biến chung quanh. Trong  môi trường như vậy thì làm sao mà không khổ, làm sao mà kẻ xấu ác không  hoành hành, làm sao mà chính trị không dơ bẩn, làm sao mà người hiền  không bị bóp chết.

Câu hỏi quan trọng là: ai đã dung dưỡng  những thứ xấu ác đó, ai đã để cho bóng tối áp bức tiếp tục phủ trùm lên  đất nước, ai đã tiếp tay cho nếp sống vong thân?

Không cần biết ai đã tạo ra những thứ  xấu ác, không cần biết ai đã áp đặt những thứ xấu ác, không cần biết ai  đã duy trì những thứ xấu ác, có một điều chắc chắn là CHÍNH TÔI ĐÃ DUNG  DƯỠNG NHỮNG THỨ XẤU ÁC ĐÓ; CHÍNH TÔI ĐÃ ĐỂ CHO BÓNG TỐI PHỦ TRÙM ĐẤT  NƯỚC; CHÍNH TÔI ĐÃ TIẾP TAY CHO NẾP SỐNG VONG THÂN. Vâng, chính là tôi,  một con dân của tổ quốc. Chính là tôi, một thành viên của xã hội.

Trước cái xấu, im lặng là đồng lõa

Chính là tôi, một tác nhân của môi trường sống.  Tại sao có thể là như vậy? Rất đơn giản. Tại vì là:

KHI IM LẶNG TRƯỚC NHỮNG ĐIỀU XẤU ÁC,  TÔI ĐÃ TRỰC TIẾP ĐỒNG LÕA. KHI CAM CHỊU CUỐI ĐẦU TRƯỚC NHỮNG ĐIỀU XẤU  ÁC, TÔI ĐÃ TRỰC TIẾP KHUYẾN KHÍCH. KHI TRÁNH XA CHỖ DIỄN RA NHỮNG ĐIỀU  XẤU ÁC, TÔI ĐÃ TRỰC TIẾP MỞ RỘNG.

Khi mà đại đa số công dân đều chỉ biết  im lặng khuất phục trước độc tài chuyên chế, trước tham nhũng lũng đoạn,  trước trấn lột cưỡng đoạt, trước dối gian bưng bít, trước gian ngoa xảo  quyệt, trước khủng bố bạo hành, trước bất chính bất minh, trước tham  lam tráo trở thì thử hỏi làm sao đất nước không đầy dẫy độc tài chuyên  chế, tham nhũng lũng đoạn, trấn lột cưỡng đoạt, dối gian bưng bít, gian  ngoa xảo quyệt, khủng bố bạo hành, bất chính bất minh, tham lam tráo  trở???

Khi mà đại đa số quần chúng đều chỉ biết  tránh xa chính trị để mặc tình cho kẻ xấu ác hoành hành thì thử hỏi làm  sao nền chính trị của quốc gia không dơ bẩn, không xấu xa, không ác  độc, không tà đạo, không chuyên chế, không nằm trong tay của bọn đầu  trâu mặt ngựa???

Khi  mà mỗi cá nhân không dám xác lập quyền lực của chính mình để tạo ra sức  mạnh cộng hưởng giúp xác lập quyền lực của toàn dân thì thử hỏi làm sao  một đảng cầm quyền không thao túng, không tự ngồi trên cả luật pháp,  không ngang nhiên vơ vét tài nguyên của đất nước, không hút nạo máu mỡ  của bá tánh, không khủng bố những tiếng nói đối lập, không đối xử tàn tệ  với đồng bào ruột thịt hơn cả những kẻ ngoại bang đô hộ thuộc địa???

Sống trong một quốc gia, dầu muốn hay  không muốn thì mỗi người dân trong quốc gia đó cũng đã tự nhiên tham gia  vào nền chính trị của đất nước rồi. Chỉ có điều là tham gia để biến  quốc gia đó thành một quốc gia lý tưởng, thành một nơi chốn đáng sống  cho mỗi người và mọi người bằng cách tích cực xác lập quyền lực của  người dân qua hành động cụ thể hay là tham gia để biến quốc gia đó thành  địa ngục trần gian bằng cách im lặng, cuối đầu và lánh xa. Phải, tôi  không ngại lập lại một lần nữa, “im lặng, cuối đầu, lánh xa” là cách  tham gia chính trị để biến một đất nước thành địa ngục.

Mãi cho tới ngày hôm nay tôi vẫn phải  nghe từ miệng của những người chung quanh những lời tương tự, cũng với  hàm ý “hãy tránh xa chính trị.” Nhiều thế hệ trước đã bị đầu độc với  những lời khuyên vô trách nhiệm này. Thế hệ đương đại đang bị “mang  niềng kim cô” với cụm chữ đầy răn đe này. Nếu không có sự thay đổi về  nhận thức thì có lẽ những thế hệ mai sau cũng sẽ không khá hơn. Tôi thực  sự ưu phiền và lo lắng. Với một tấm lòng vì tiền đồ của dân tộc, tôi  xin mạn phép được hét to để mọi người, mọi thế hệ –trước kia, ngay bây  giờ và mai sau– và mọi giai tầng của đất nước cùng nghe về một sự thật  đơn giản:

KHÔNG CÓ MỘT CÔNG DÂN NÀO SỐNG TRÊN ĐẤT  NƯỚC CỦA MÌNH CÓ THỂ TRỐN LÁNH THAM GIA CHÍNH TRỊ, CHỈ CÓ SỰ CHỌN LỰA  THAM GIA CHÍNH TRỊ BẰNG THÁI ĐỘ NÀO MÀ THÔI.

Những đồng bào của tôi ơi, nhất là những  người trẻ trong nay mai sẽ phải kê vai nâng cả một gánh sơ hà, xin đừng  để cho kẻ xấu ác tiếp tục khủng bố bằng cụm chữ răn đe “hãy tránh xa  chính trị.” Cũng đừng để cho những kẻ ươn hèn vô trách nhiệm nhồi sọ cả  một thế hệ rường cột với cụm chữ “hãy tránh xa chính trị” để biến thành  kẻ vô trách nhiệm như họ.

Sự nhẫn nhục nào cũng phải có giới hạn.  Khi mạng sống của dân đã bị coi thua súc vật, khi tài sản của dân đã bị  tước đoạt dễ như lấy đồ trong túi, khi tôn nghiêm của dân đã bị chà đạp  quá đáng thì GIỚI HẠN CỦA SỰ NHẪN NHỤC ĐÃ BỊ PHÁ VỠ. Đã đến lúc mọi  người cần phải đứng lên cùng nhau tham gia vào nền chính trị của đất  nước một cách tích cực và cụ thể để tái lập một cơ chế điều hành đất  nước của dân, do dân và cho dân. Đã đến lúc mọi người cần phải đứng lên  cùng nhau tham gia vào nền chính trị của đất nước một cách tích cực và  cụ thể để tái lập một xã hội văn minh và thiện đức. 

Ở thời điểm lịch sử này toàn dân đang có  cơ hội để giành lại NHÂN QUYỀN VÀ DÂN QUYỀN đã bị tước đoạt trong nhiều  năm qua, hãy tham gia để XÁC LẬP QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI DÂN BẰNG CHÍNH SỨC  MẠNH CỦA TOÀN DÂN và nói cho ĐCSVN biết rằng DÂN LÀ CHỦ CỦA ĐẤT NƯỚC  NÀY chứ không phải họ. Hãy tham gia với quyết tâm “KHÔNG KHOAN NHƯỢNG  CÁI XẤU ÁC” nhưng KHÔNG ĐỂ BỊ Ô NHIỄM BỞI HẬN THÙ. Hãy tham gia với MỘT  TÌNH THƯƠNG LỚN và CHO MỘT ƯỚC MƠ LỚN.

Con đường mà chúng ta cùng đi để XÁC LẬP  QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI DÂN BẰNG CHÍNH SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN chắc chắn là  không bằng phẳng, nếu không muốn nói là có thể phải hy sinh cả tánh  mạng. Trên con đường đó, chúng ta tuyệt đối không thể sử dụng bạo lực để  đối kháng với bạo lực; tuyệt đối không thể để hận thù dẫn chúng ta vào  con đường lập lại sai lầm lịch sử mà chính chúng ta đã từng là nạn nhân;  tuyệt đối không thể để sự sợ hải biến chúng ta thành lũ người xấu ác mà  chính chúng ta đang lên án họ. Những cái không thể này không phải là  những ý nghĩ “lãng mạn trong đấu tranh” mà là một “tính toán chính lược”  sẽ quyết định xác suất thành bại của một cuộc cách mạng, trong đó có cả  nỗ lực kiến tạo một quốc gia lý tưởng sau khi quật ngã được chế độ độc  tài. Như tôi đã từng nói trong bài Bát Chánh Kiến Cho 1001 Ghonim Của  VN: Chỉ có tình thương lớn mới chuyển hóa được tâm thức con người và đưa  cá nhân, chủng tộc, nhân loại vượt lên trên mọi dị biệt để hình thành  một môi trường sống dung nạp hơn, phồn thịnh hơn, nhân bản hơn và an  ninh hơn.

Hãy dùng chính cái sức mạnh chúng ta có  được mà họ không có để thắng. Họ có sức mạnh của bạo lực, chúng ta có  sức mạnh của biển người phản kháng bất bạo động. Họ độc tài chuyên chế,  chúng ta biểu dương dân chủ tự do. Họ khinh bạc nhân dân, chúng ta có  lòng thành kính thể hiện qua sự tôn trọng nhân quyền và dân quyền. Họ  tàn nhẫn với dân đen, chúng ta có lòng từ mẫn thể hiện qua sự quan tâm  và tương trợ. Họ chà đạp sĩ phu và trí thức, chúng ta tôn trọng lắng  nghe dù là tiếng nói đối lập. Họ bán nước cầu vinh, chúng ta sắc son với  tiền nhân giữ nước và dựng nước. Họ bịt mắt thiên hạ, chúng ta có thông  tin và sự thật. Họ có ĐCSVN, chúng ta có toàn dân trong đó bao gồm cả  cảnh sát, quân đội và CNV của bộ máy hành chánh. Họ có được ngọn roi của  kẻ cầm quyền, chúng ta có được áo giáp lương tâm và nhiệt tình của toàn  nhân loại trên thế giới. Họ sử dụng cương thi XHCN để tiếp tục phủ bóng  tối lên đất nước, chúng ta mang quang huy của mặt trời chân lý “sống  như con người” chiếu sáng khắp hang cùng ngõ hẹp. Họ chỉ có một kết quả  duy nhất là phải đầu hàng trước sức mạnh của toàn dân, chúng ta có một  chọn lựa đúng đắn là sẽ ôm vào vòng tay tất cả những người đã qui phục  trước sức mạnh của dân. Họ chắc chắn sẽ tan rã, chúng ta chắc chắn sẽ có  1001 Ghonim của Việt Nam bước ra từ dân để hoàn thành ý nguyện của dân  thứ ý nguyện đơn giản mà thiêng liêng: MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐƯỢC SỐNG NHƯ MỘT  CON NGƯỜI.

Đã đến lúc mọi người cần phải đứng lên  cùng nhau tham gia vào nền chính trị của đất nước một cách tích cực và  cụ thể để tái lập một cơ chế điều hành đất nước của dân, do dân và cho  dân. Đã đến lúc mọi người cần phải đứng lên cùng nhau tham gia vào nền  chính trị của đất nước một cách tích cực và cụ thể để tái lập một xã hội  văn minh và thiện đức.

Và cho những ai còn e ngại, sao không  thử bắt đầu với trách nhiệm nhỏ nhất như tác giả Nguyễn Ngọc Già đã viết  trên Dân Luận: “Mỗi lần chúng tôi gặp nhau hàn huyên, tôi và anh ấy  luôn nói về tình hình chính trị – xã hội, tôi cũng hay chia sẻ những bài  viết của mình với anh ấy. Ban đầu anh ấy ngại ngùng và có vẻ lảng  tránh, dần dần (sau cả năm trời) anh ấy bớt thái độ né tránh và quan tâm  hơn. Tôi dấn thêm bước nữa, đề nghị anh ấy đọc bài của tôi, anh ấy bảo:  “tôi yêu đất nước này, và cũng rất đau đáu với những bất công đầy rẫy  trong xã hội, nhưng có lẽ tôi không có lý tưởng như anh”, tôi trả lời:  “không, đó không phải là lý tưởng, đó là trách nhiệm của chúng ta. Anh  cứ coi như, trách nhiệm của tôi là viết, trách nhiệm của anh là đọc và  truyền bá cho những người chung quanh. Hãy bắt đầu từ trách nhiệm nhỏ  nhất”, và anh ấy đồng ý.”

Xin đừng tránh xa chính trị!

Iris Vinh Hayes, Ph.D.

danlambao

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s