10 bài Hịch SÔNG NÚI

10 bài Hịch SÔNG NÚI

phù hư dật sĩ Võ Thạnh Văn


Tượng Vua Quang Trung tại Núi Bân

Đánh cho để dài tóc. Đánh cho để đen răng.
Đánh cho sử tri: Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ!

(Hịch Tây Sơn)

Bài 1

Cha ông dựng nước giữ thành
Chí cao trấn ải. Tài lành yên dân
Mấy phen phạt Bắc kinh thần
Mưa rơi. Sương rớt. Mây vầng. Sao băng

Đánh cho dài tóc đen răng
Đánh cho sập núi, lặn trăng cuối trời
Đánh khoe vũ lộng tuyệt vời
Tuyết tan. Băng vữa. Đá rời. Cát sa

Đánh xây dinh trấn nghiêm tòa
Đánh tô sử sách chói lòa Nam môn
Đánh cho tán đởm, kinh hồn
Gió treo đường kiếm. Bão dồn màn tên

Đánh cho giăc cướp tan tành
Thương cùn. Mác lụt. Đao trành. Nỏ lay
Đánh đêm thắp đuốc làm ngày
Đánh tung cờ xí rạng mày đại doanh

Đánh bay sương phủ mặt thành
Đánh nghiêng sao rụng, trăng chành biên cương
Đánh nêu ý chí quật cường
Đánh rao tài lẫy danh lừng thiên thu

Đánh tan biên ải sa mù
Đánh cho hàng tướng bái từ nguyên nhung
Đánh nêu rõ mặt anh hùng
Nam Bang trí dũng sử bừng cảo thơm

Bài 2

Cha ông kiêu dũng nhọn trời
Vào trong tế thế. Ra ngoài kinh bang
Gương soi. Ngọc chiếu. Đá vàng
Yên bung. Tóc dựng. Ngang tang. Dáo phơi

Đánh cho giặc khiếp oai trời
Đánh rao hịch sống rạng lời đồng dao
Đánh lay Bắc Đẩu, Nam Tào
Rung rinh thái cổ. Xanh xao sử thừa

Đánh tràn đạn bão, tên mưa
Đánh sâu nhát cuốc, đường bừa lên hoa
Đánh tô xuân thắm, đông hòa
Đánh vun rẩy bắp, nương cà đâm bông

Đánh xinh ao nhụy, sen hồng
Đánh tươi lúa mọc xanh đồng ca dao
Đánh cho trai kiệt, gái hào
Mương khai (ruộng thấp, vườn cao) dậy tình

Đánh Đông – tuyết kết băng trinh
Đánh Tây – thịnh trị thái bình Nam Bang
Đánh Nam – trăng chếch võ vàng
Đánh thu Bắc trấn — rừng hoang biên thùy

Đánh vung kiếm, kích, đao, chùy
Thép xanh rờn rợn, sụt sùi kinh oai
Đánh cho hoa trổ tình người
Văn đàn bút lộng, mực ngời dấu xưa

Bài 3

Kiêu lấp biển. Dũng vá trời
Cha ông muôn thuở tuyệt vời kiếm cung
Chinh Nam. Phạt Bắc. Thương cùn
Mài gươm lưng ngựa máu sùng sục sôi

Đánh nêu hùng khí ngất trời
Trống rung. Hịch nổi. Sao dời. Tinh sa
Đánh cho nắng quáng, đèn lòa
Cho quân giặc nước nhập nhòa buông gươm

Đánh nhô cọc nổi, ghe chìm
Cho loài Mông, Hán đứng tim, lạc thần
Đánh xui trời thấp, đất gần
Gió xoay. Cát nổi. Mây vầng. Sương chao

Đánh cho Nguyên, Tống lộn nhào
Đánh cho Ngô, Việt cúi chào trai Nam
Đánh cho bôn tẩu nghìn năm
Cho bầy chuột cỏ tối tăm mặt mày

Đánh tung cờ phất, gió lay
Cho đêm nhả mật. Cho ngày rơi châu
Cho trời ngưng bóng đỉnh đầu
Cho sông dậy sóng ba đào dìm quân

Đánh khuyên dã thú thành nhân
Đánh chao nguyệt lạc, sương ngần đầu non
Đánh cho thảo khấu chui lòn
Đánh run ngựa giặc chân bon chạy dài

Bài 4

Tài xô núi. Sức bạt đồi
Kích vươn tua tủa. Sử ngời mang mang
Bao phen giặc Bắc tan hàng
Mấy lần lưng mật, dập gan, cuốn cờ

Đánh vung kiếm nhả thép mờ
Ngẩn ngơ ngọn giáo. Sửng sờ đường gươm
Da phơi. Tóc nhuộm. Máu vương
Núi sông chôn xác. Chiến trường liệm thây

Đánh chừa kiếp khác đầu thai
Mộ bia gạch nát. Đền đài rêu hoang
Đánh nghiêng cung khuyết điêu tàn
Đánh thơm sử sách danh vang tài thần

Đánh xui lịch sử xoay vầng
Vang danh thiên hạ xa gần biết tên
Đánh khơi sông núi sấm rền
Đánh nêu cương lĩnh hưng bền dấu son

Đánh cho bạt vía, kinh hồn
Chấn oai Trung thổ, sông cồn biết uy
Đánh cho đương sắc xuân thì
Trai Nam, gái Việt kiêu kỳ sánh duyên

Đánh khai hoa trổ ba miền
Đất nung tim phổi. Biển truyền chí cao
Núi sông dậy khí anh hào
Ầm ầm thác đổ. Ào ào suối tuôn

Bài 5

Cha ông kiệt phách tài hoa
Chí hưng sông núi. Khí lòa sử xanh
Chước mưu tô đẹp hoàng thành
Bap phen thảo phạt tan tành giặc khơi

Nghiến răng. Trợn mắt. Vì đời
Hươi đao chém tướng tạ trời đất thiêng
Quách tan. Thành rã. Lũy nghiêng
Đánh cho Hậu Thổ, Hoàng Thiên mĩm cười

Đánh phô lăng tẫm sáng ngời
Đánh xây miếu mộ đá rười rượi xanh
Đánh cho rõ ngọn, thấu ngành
Nghìn năm giặc khiếp tài lành Nam Bang

Đánh nêu nòi giống rỡ ràng
Con Hồng. Cháu Lạc. Hoàng thân. Vương hầu
Quén vun đất mẹ nhiệm mầu
Tô bồi xương máu tươi màu quê cha

Đánh cho khiếp quỷ, kinh ma
Vàng tan. Ngọc nát. Trăng sa. Sao dời
Đánh gây bão táp ngập trời
Đá ghi sử sách muôn đời tri ân

Đánh nung nước dậy sóng thần
Rừng tuôn nhựa sống. Núi tràn khí thiêng
Đánh tung cờ rợp khắp miền
Biển khơi kình ngạc. Đất liền phụng lân

Bài 6

Mưu quỷ khóc. Chước thần sầu
Đánh răn ma sống cụt đầu, khóa tay
Làm cho đảo lộn đêm ngày
Phanh thây giặc nước phơi đầy lạch sông

Đức: sông chuyển. Hạnh: núi vầng
Đánh thu Lưỡng Quảng tôi thần ngậm cay
Quyết cho nuốt nhục phen nầy
Khoanh tay. Cúi mặt. Khép mày. Van lơn

Đánh xui ngựa quý dựng bờm
Voi thiêng Tượng Quận thác dồn qua sông
Đánh bừng cờ rợp quân doanh
Hàng hàng sĩ tốt tung hoành núi khơi

Đánh ghi bia đá để đời
Đánh truyền bia miệng lời lời lưu phương
Đánh cho Việt Triết hoằng dương:
Lễ. Nghi. Trí. Tín. Cương. Thường. Dũng. Nhân

Đánh như cha mẹ dỗ dành
Đánh nêu thánh đức đạo lành tiền nhân
Đánh cho đẹp mộ, yên phần
Anh linh liệt sĩ xả thân vì đời

Đánh cho thuyền luyến biển khơi
Từng vồng đất sỏi thành nồi cơm ngon
Đá mềm. Chân cứng. Lòng son
Tim vàng. Xương sắt. Da đồng. Phổi gan

Bài 7

Cha ông yêu nước thương nòi
Bậm môi, trợn mắt chém loài gian manh
Phạt bầy nhăng nhít nhặng xanh
Khiếp uy thảo mảng. Nức danh lương thần

Nước sôi. Sông cuộn. Sóng rền
Đánh khoe long hổ sân đền nhe nanh
Chí xui voi đá công thành
Ưng lồng. Lân cuộn. Cọp tranh. Beo vờn

Đánh như hổ đấu, rồng vươn
Sánh đôi long phụng điều phương cõi ngoài
Đánh gom hải giác, thiên nhai
Đánh thu thiên hạ lụy tài Nam quân

Chiêng rung. Trống nổi. Mây quầng
Ngữa trông gươm báu chin tầng vua trao
Đánh say máu đẫm chiến bào
Sấm ầm vó ngựa. Mưa rào chân quân

Đánh cho hiển lộng sóng tràn
Phụng dâng Tiên Tổ rỡ rang Suối Tiên
Đánh rao dậy khắp bưng biền
Sĩ phu, hào kiệt từng miền phục hưng

Đánh khao binh mạnh tướng hùng
Đánh mừng thế nước máu sùng sục sôi
Lòng dân bão dậy phong lôi
Đánh rền sông núi từng hồi Hịch vang

Bài 8

Mẹ rồng. Con phụng. Cháu Tiên
Vung chân đạp lở thành liền quân xa
Đánh vì nợ nước, thù nhà
Đánh phơi trắng nhục mấy tòa ải quan

Kiêu sa. Ngạo nghễ. Ngang tàng
Dáo bay đầu giặc. Kiếm làn phanh thây
Xe lăn. Ngựa xé. Voi dày
Đánh xâm mắt liễu mày ngài nên danh

Đánh mừng võng lọng xênh xang
[Cán anh đi trước. Kiệu nàng theo sau]
Đánh nguyền chung thủy bạc đầu
Đánh thề đầm ấm cau trầu xứng duyên

Đánh từ thôn, ấp, bưng, biền
Nam thanh. Nữ tú. Trai hiền. Gái ngoan
Hài thêu tha thước trướng loan
Đánh che nón rợp cội nguồn biên duyên

Đánh nêu liệt nữ, thuyền quyên
Cởi voi thúc trận trống chiêng dập dồn
Đánh cho khiếp nhược kinh hồn
Đánh cho ngoại sử lưu đồn thiên thu

Đất tung. Đá rớt. Khói mù
Danh oai nữ kiệt, anh thư nước nhà
Gió lay. Mây rụng. Sương sa
Sấm rền quan ải. Chớp lào trời Nam

Bài 9

Đánh cho rừng nối biển liền
Đánh cho viễn thủy trường nguyên gợi tình
Đánh cho vàng đá trung trinh
Đánh cho thiên hạ thái bình muôn nơi

Đánh xây nhân ái tình người
Đánh cho trăm trứng thắm tươi một dòng
Đánh cho bếp rực than hồng
Đánh cho bằng hữu tụ đông giao thừa

Đánh rung chuông vọng tháp chùa
Đánh hun thánh thất, đền đài ngát hương
Đánh xông trầm tỏa giáo đường
Câu kinh thánh đức. Tình thương nhiệm huyền

Đánh soi trăng sáng ba miền
Đánh sưỡi nắng ấm mái hiền trường xưa
Đánh che thôn rợp bóng dừa
Đánh ru ve hát khúc trưa vào làng

Đánh vun bờ cõi yên lành
Đánh vươn khói tõa lều tranh sớm chiều
Đánh bồi ruộng lúa phong nhiêu
Đánh ươm da trắng mỹ miều nắng mưa

Đánh ru nhịp võng đu đưa
Bên nôi mẹ hát khúc trưa giấc nồng
Dạy cho chị biết thờ chồng
Khuyên anh thật dạ yêu nồng vợ con

Bài 10

Đánh khoe đám cưới đầu làng
Rượu hồng. Pháo đỏ. Lọng vàng. Vu quy
Đánh trao khăn gấm quạt quỳ
Ngón tay thon búp xuân thì sánh duyên

Đánh thơm má lúm đồng tiền
Đánh phô huê dạng mẹ Tiên, cha Rồng
Trán cao. Mắt sáng. Môi hồng
Rực màu lúa chín vàng đồng ca dao

Núi khơi. Rừng trổ. Tình trào
Đánh khuyên trẻ hát phong dao trưa hè
Đánh cho én liệng lập lòe
Đầu xuân ong lại. Cuối hè bướm qua

Đánh thu vựa lẫm đầy nhà
Bím tơ tóc thắt đuôi gà tuổi ngoan
Cho bao thế phả huy hoàng
Sông dâng. Nước cuộn. Sóng tràn. Trăng nghiêng

Đánh khua tiếng guốc em hiền
Phiên chiều về chợ nón xiên vạt bồng
Giục màu phượng thắm trổ bông
Sân trường tụ phấn. Cội hồng đơm hoa

Đánh khuyên đoàn kết một nhà
Trăm con một mẹ ruột rà ấm êm
Nối chung trắng khúc xương mềm
Nối dài cuốn rốn. Nối thêm máu đào

phù hư dật sĩ Võ Thạnh Văn
Nguồn: Nguyễn Hàn Chung gửi

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s