ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA: VẤN ĐÁP VỚI ĐÀI VOA

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA: VẤN ĐÁP VỚI ĐÀI VOA
Tuệ Uyển chuyển ngữ – 16/07/2011

(Hình bên phải: Phóng viên đài VOA, ban tiếng Quan Thoại, Xin Chen phỏng vấn Đức Đạt Lai  Lạt Ma tại khách sạn Hilton, thủ đô Hoa Sinh Tân, ngày 12/07/2011)

XIN CHEN:  Từ khi ngài tuyên bố từ bỏ trách nhiệm của một vị nguyên thủ chính quyền lưu vong Tây Tạng, đời sống của ngài đã thay đổi thế nào?

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA: Không có thay đổi gì nhiều, bởi vì trong thập niên vừa qua, từ năm 2001, chúng tôi đã có đội ngũ lĩnh đạo qua bầu cử.  Tôi sẽ diễn tả vị trí của tôi là giống như vậy từ lúc ấy.  Do vậy, những quyết định chính yếu là trong tay của những người dân cử.  Không phải trong tay tôi.  Vì thế, không có thay đổi nhiều.  Dĩ nhiên, một cách tinh thần, bây giờ chúng tôi đã từ bỏ tất cả những trách nhiệm chính trị này, tôi cảm thấy tự do hơn.  Và tôi có thể dâng hiến năng lượng của tôi cho những chí nguyện khác.  Đấy là, thứ nhất, chí nguyện như một con người.  Tôi xem thật là quan trọng để có một đời sống hạnh phúc.  Cội nguồn chính của hạnh phúc là trong chính chúng ta.  Hầu hết mọi người nói rằng họ không thấy nó trong cách ấy.  Chỉ là tiền bạc hay những phương tiện vật chất khác – đấy là nguồn gốc căn bản cho hạnh phúc.  Điều này là sai lầm.  Dĩ nhiên, chúng ta cần những thứ vật chất, những thứ là nhu cầu.  Nhưng cội nguồn của hạnh phúc là gì?  Do vậy, chí nguyện đạo đức của tôi là giáo dục con người về điều này, không cần biết họ là những  người có tin tưởng trong tôn giáo hay không.  Rồi thì chí nguyện thứ hai của tôi là thúc đẩy sự  hòa hiệp tôn giáo.  Thế nên, bây giờ tôi có thể  dành nhiều thời gian hơn trên hai thứ này.

XIN CHEN:  Việc nghĩ hưu của ngài tác động như thế nào đối với đàm phán giữa chính  phủ lưu vong Tây Tạng và chính quyền Trung Cộng?  Ngài sẽ rút lui khỏi tiến trình một cách hoàn toàn chứ?

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA:  Ô, vâng.  Chắc chắn, vâng.   Tôi không còn giữ trách nhiệm ấy nữa.  Trong trường hợp những người lĩnh đạo cần sự hổ trợ của tôi, thế thì tôi sẳn sàng.

XIN CHEN:  Ngài đã đối phó với những người lĩnh đạo Trung Cộng trong sáu mươi năm qua.  Những bài học nào ngài đã thu thập được trong việc giao tiếp với họ trong sáu thập niên vừa rồi?

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA: Hmmm, sáu thập niên.  Bài học đầu tiên, tôi rất thích thú với chủ nghĩa Marx.  Vì thế, lúc ấy, tôi rất muốn tham gia Đảng CS Trung Quốc (cười).  Tôi vẫn là một người Marxist.  Như tôi phối hợp với chủ thuyết kinh tế.  Do vậy, đấy là một tác động.  Rồi thì dĩ nhiên, trong thập niên 50, mọi thứ thay đổi sau đó.  Một cách rõ ràng, tôi chán nãn một cách dữ dội với thái độ đạo đức giả.  Nói điều gì đấy tử tế, nhưng làm việc gì đấy khác biệt.  Và rồi quá nhiều đàn áp trong năm mươi năm vừa qua.  Do vậy, sau đó tôi thật sự quan tâm và ngưỡng mộ dân chủ cùng tự do.

XIN CHEN:  Ngài đã đối diện với bốn thế hệ lĩnh đạo Trung Cộng, từ Mao Trạch Đông đến Hồ Cẩm Đào.  Và chúng ta biết không bao lâu, ông Tập Cận Bình sẽ thừa tiếp như lĩnh đạo thế hệ thứ năm.  Ngài nhận xét thế nào về ông Tập và ngài hy vọng gì về ông ta?

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA:  Tôi không biết nhiều về Tập Cận Bình.  Dĩ nhiên, cha ông ta tôi biết rất rõ, Tập Trọng Huân. Rất cẩn thận, rất vui tính.  Nhưng con trai ông ta, tôi chưa bao giờ gặp, tôi không biết.  Một số người nghĩ rằng sự suy nghĩ của ông giống như một người trẻ hơn.  Do vậy, tâm tư của ông ta một số người nói là cởi mở hơn.  Nhưng tôi không biết.

XIN CHEN:  Nhiều người Hoa cảm thấy chính quyền Trung Quốc đã đem những nguồn tài nguyên khổng lồ để phát triển Tây Tạng, và họ không hiểu tại sao có quá nhiều bất mãn trong những người Tây Tạng cả bên trong lẫn bên ngoài Hoa Lục.  Ngài có nghĩ là người Tây Tạng đã phụ bạc không?

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA:  Không, chúng tôi là những con người.  Ngay cả chính người Hoa, chỉ cho thức ăn, chỗ ở thì không đủ.  Chúng tôi là những con người.  Chúng tôi yêu mến một số giá trị khác.  Thủ Tướng Ấn Độ, khi viếng thăm thủ đô Hoa Sinh Tân của Hoa Kỳ đã đề cập rằng nền kinh tế của Ấn Độ kém Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, nhưng Ấn Độ có những giá trị nền tảng khác, đấy là dân chủ, tự do, luật pháp, minh bạch,tự do ngôn luận, tự do báo chí, những thứ này vắng bóng ở Hoa Lục.  Do vậy, đây là những giá trị nền tảng như những con người.  Ngay cả Tổng Lý Ôn Gia Bảo đã nói rằng kinh tế Trung Hoa là rất tiến bộ, nhưng bây giờ cần thiết cho sự cải tổ chính trị.  Ông ta đã tuyên bố một cách công khai.  Và tôi thích ông, có rất nhiều những tiếng nói về tự do đang diễn ra bên trong Trung Hoa.  Thế nên, đấy bà thấy, người Tây Tạng, trước nhất, là giống như bất cứ những con người nào khác.  Chúng tôi yêu mến tự do.  Có quá nhiều kềm kẹp.  Làm cho người ta bức xúc, phẩn uất.  Rồi thì trong trường hợp của Tây Tạng, chúng tôi có ngôn ngữ riêng, chữ viết riêng, rồi trong ngôn ngữ và chữ viết ấy – là rất phong phú  truyền thống tôn giáo và triết lý tôn giáo.  Nhưng chính quyền địa phương đang thu hẹp những loại đối tượng này.  Họ muốn chận đứng tôn giáo và văn hóa, và đó là một tổn thương vô kể.  Thế thì, thực  phẩm và chỗ ở là cần thiết, nhưng vấn đề chính là nền văn hóa của chúng tôi, tâm linh hàng nghìn năm của chúng tôi.  Khi một số người nào đấy bất chấp, điều ấy cảm thấy thế nào?

XIN CHEN:  Như ngài đã đề cập, nền kinh tế Hoa Lục hiện tại đứng hàng thứ nhì trên thế giới.  Như một lĩnh tụ tâm linh, ngài diễn tả hay quán xét như thế nào về tình trạng tâm linh của người Trung Hoa ngày nay?

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA: Ô, theo một thông tin nào đấy, một số người Hoa kể cả nhiều đảng viên, họ đang cho thấy việc quan tâm trong tâm linh càng ngày càng nhiều.  Và rồi, vài năm gần đây, bà thấy ngày càng nhiều những anh chị em người Hán ở Hoa Lục đến gặp tôi và nhiều người khi chúng tôi gặp gở nhau đã khóc.  Họ thật sự biểu lộ một cách chân thành lòng quan tâm của họ về Đạo Phật.  Theo một số tin tức, con số người có niềm tin Phật Giáo ở Hoa Lục gần ba trăm triệu người.  Thế nào đi nữa, Trung Hoa một cách lịch sử là một quốc gia Phật Giáo.  Khi tôi ở Trung Hoa năm 1954 và 1955, có nhiều chùa chiền và tu viện.  Trong nhiều nước thiên về vật chất, một số những trường  hợp, nơi mà những người có mọi thứ, ngay cả triệu phú và tỉ phú, nhưng người ta thấy thiếu vắng điều gì đấy.  Do vậy, trong những người  này, bà thấy họ dần dần chuyển sang tâm linh.  Thế nên, ở Trung Hoa, nền kinh tế đang đạt đến một trình độ khác , người ta sẽ cảm  thấy thiếu vắng điều gì đấy – chỉ tiền bạc thôi thì không đủ.  Cũng thế, bà thấy sự tham nhũng, nhũng lạm lan tràn.  Rõ ràng cho thấy sự thiếu vắng yếu tố cơ bản của họ, nguyên tắc đạo đức.

XIN CHEN: Nói về thế hệ trẻ hơn ở Trung Hoa, những thế hệ trẻ ở Hoa Lục đối diện nhiều vấn đề trong đời sống của họ.  Tại sao ngài nghĩ rằng người ta phải quan tâm đến Tây Tạng và điều gì đang xảy ra ở đấy?

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA:  Ô vâng, không nhiều người Hoa quá quan tâm đến Tây Tạng.  Vì thế, chính quyền Trung Hoa phải chăm sóc.

XIN CHEN:  Vậy thì, thông điệp của ngài gửi đến cho họ là gì, thế hệ trẻ của Trung Hoa về Tây Tạng, về tương lai của Tây Tạng và về mối quan hệ Hoa – Tạng tương lai?

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA:  Tôi cảm thấy đối với những người Hoa thích thú với Đạo Phật Tây Tạng và văn hóa Phật Giáo, có khả năng phục vụ hàng triệu người và hàng triệu anh chị em Trung Hoa, điều ấy là rõ ràng.

XIN CHENBây giờ hãy chuyển sang những mối quan hệ quốc tế.  Quan điểm của ngài về những gì xảy ra ở Trung Đông là thế nào, những vận động dân chủ ở Trung Đông trong năm qua?  Và những điều ấy liên hệ đến người Tây Tạng và Trung Hoa như thế nào?

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA:  Cuối cùng, từ khi Bức Tường Bá Linh biến mất, thế giới đã chứng kiến là hệ thống chuyên chế không có tương lai.  Nói tóm lại, thế giới là thuộc về nhân loại, và mỗi xứ sở thuộc về người dân, chứ không phải của một đảng phái chính trị, hay vua chúa, hay những vị lĩnh đạo tâm linh.  Giống như vậy, Trung Hoa thuộc về người dân.  Vậy thì, phương pháp tốt nhất để quản lý lĩnh thổ và con người là do người dân với hệ thống dân chủ.  Đấy là điều tốt nhất.  Thế  nên, tương lai, toàn thế giới phải đi đến một xã hội cởi mở hơn, và trong một đường lối dân chủ hơn.

XIN CHENQuan điểm của ngài thế nào về sự can thiệp của phương Tây vào Trung Đông, thí dụ như vấn đề ở Libya?

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA:   Trước nhất, mọi việc khá phức tạp.  Chúng ta phải phân loại hay phán xét từng trường hợp một,  Như sự can thiệp ở Iraq, Afghanistan, động cơ là rất tốt.  Tôi biết cựu Tổng thống Bush, một  người rất cương trực. Động cơ của ông, tôi biết, rất tốt.  Nhưng phương pháp đã tạo nên nhiều vấn đề.  Vì thế, chúng ta phải phán xét tại chỗ.

XIN CHENVề trường  hợp ở Libya thì thế nào?

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA:  Rất phức tạp.  Quan tâm chính là con người, những người vô tội, khổ đau nhất.

XIN CHENNgài còn bốn ngày nữa ở thủ đô Hoa Sinh Tân, và chúng ta chưa nghe gì về một lời mời từ tòa Bạch Cung cho một cuộc gặp gở.  Ngài nghĩ gì về việc ấy?

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA:  Lý do chính của tôi để viếng thăm ở đây, là để giảng diễn Đạo Phật.  Trong lúc ấy, tôi biết rất rõ về tổng thống, nếu có một cơ hội cho một cuộc gặp gở, tôi rất vui.

XIN CHENNgài đã có nhiều vòng đàm phán với Bắc Kinh.  Có lợi ích gì trong việc tiếp tục gặp gở với đội ngũ lĩnh đạo Trung Hoa?

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA:  Trong nhiều cách, có nhiều vấn đề cho dù chính quyền Trung Hoa có thừa nhận nó hay không.  Cả thế giới biết, người Trung Hoa cũng biết rằng có vấn đề.  Họ phải giải quyết.  Thật là ngu ngơ nếu chỉ phớt lờ điều đó hay chỉ sử dụng bạo lực.  Chẳng chóng thì chầy chính quyền trung ương phải tìm ra những phương tiện hợp lý để giải quyết vấn nạn này.  Do vậy, tôi tin tưởng rằng đấy là vấn đề của thời gian, và chính quyền trung ương phải nhìn vào vấn đề một cách thực tế.

XIN CHENNgài đã tuyên bố việc nghĩ hưu của ngài.  Về vấn đề kế tục của ngài thì thế nào?  Người kế tục của ngài trong bất cứ cách nào đấy sẽ liên hệ trong những quan hệ chính trị chứ?

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA:  Không, một cách thực sự, việc từ nhiệm của tôi có không chỉ riêng cá nhân của tôi, nhưng cũng cho truyền thống gần bốn thế kỷ.  Thế chế Đạt Lai Lạt Ma, như nguyên thủ thế quyền lẫn tâm linh, mà tôi đã chấm dứt.  Truyền thống bốn trăm năm, như tôi đề cập ở phía trước, đã lỗi thời.  Tây Tạng thuộc về người Tây Tạng, không phải Đạt Lai Lạt Ma hay truyền thống tâm linh khác.  Do vậy, chính quyền Tây Tạng, hay tổ chức quán xuyến quê hương Tuyết Sơn hay người Tây Tạng phải được hoạt động trong một cung cách dân chủ.  Thế nên, tôi đã cân nhắc thận trọng và tự nguyện chấm dứt hệ thống cổ truyền bốn thể kỷ này.  Trong tương lai, nếu trường hợp đồng bào Tây Tạng muốn duy trì thể chế này, thì sau đó nó sẽ tồn tại.  Nhưng bây giờ, không có vấn đề ấy, Đạt Lai Lạt Ma tương lai sẽ không liên hệ  đến đội ngũ lĩnh đạo.

XIN CHENTại sao ngài chấm dứt thể chế  này bây giờ, không sớm hơn, hay trể hơn?  Tại sao là lúc này?

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA:  Thời gian đã trôi qua, như tôi đã đề cập trước đây, cho một vị thế như vậy.  Rồi thì, chính quyền dân cử Tây Tạng đã trở nên vững vàng hơn.  Một hệ thống dân chủ là thiết yếu.  Thế nên, tôi nghĩ, bây giờ là lúc [để làm chuyện này].   Mong muốn của tôi để thay đổi hệ thống đã có từ khi tôi là một thiếu niên.  Tôi biết rằng hệ thống Tây Tạng gần như lạc hậu – nó phải thay đổi.  Bây giờ, tôi cảm thấy rất vui mừng.

XIN CHENTôi biết nhiều nền văn hóa cổ xưa hay những nền văn hóa bản thổ đã yếu kém  hay biến mất do bởi nền kinh tế thị trường, toàn cầu hóa, thành thị hóa, v.v… và v.v… Ngài lạc quan về tương lai của những truyền thống và văn hóa Tây Tạng chứ?

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA: Văn hóa Tây Tạng là một nền văn hóa bất bạo động, một nền văn hóa của hòa bình, một nền văn hóa của từ bi.  Do vậy, nền văn hóa ấy không chỉ cho riêng người Tây Tạng, mà cho bất cứ dân tộc nào.  Bây giờ, trên hành tinh này, tôi nghĩ càng ngày càng nhiều người hơn thất vọng với bạo động, lừa dối, và bóc lột.  Tôi nghĩ nền văn hóa Tây Tạng là từ bi, ân cần, chân thật.  Vì thế, tôi nghĩ nền văn hóa loại ấy là điều gì đấy hữu ích.  Và một cách đặc biệt, hàng triệu người Trung Hoa trẻ có thể gặt hái lợi lạc từ nền văn hóa Tây Tạng nếu họ lưu tâm hơn.  Đạo Phật Tây Tạng không chỉ là tôn giáo, không chỉ là niềm tin, nó là một sự giải thích về tâm thức nhân loại, về cảm xúc con người, những thứ này.  Do vậy, một số nhà khoa học hàng đầu của Tây phương, họ thật sự nghiêm chỉnh biểu lộ niềm thích thú của họ để học hỏi nghiên cứu về cảm xúc và tâm thức từ truyền thống Phật Giáo Tây Tạng.  Thế nên, khi khoa học phát triển, những nhận thức được đề cập trên trong truyền thống của tôi cũng được lớn mạnh.

XIN CHENNgài cho chúng tôi thực hiện buổi phỏng vấn này bởi vì ngài có một thông điệp cho người Trung Hoa.  Ngài muốn nói điều gì đến họ?

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA:  Trung Hoa là một quốc gia cổ xưa với năm nghìn năm di sản văn hóa.  Người Trung Hoa làm việc cần mẫn, và nói một cách tổng quát những người với đời sống tâm linh và tôn giáo mà tôi tôn trọng và ngưỡng mộ.  Do thế, người Trung Hoa, trong khi quý vị theo kịp với những giá trị vật chất, thì quý vị đừng quên những ý nghĩa truyền thống hàng nghìn năm của chính quý vị.  Điều ấy là rất quan trọng.

Transcript: VOA’s Interview With The Dalai Lama

Ẩn Tâm Lộ ngày 19/07/2011

http://www.voanews.com/english/news/asia/Transcript-VOAs-Interview-With-The-Dalai-Lama-125501188.html

Transcript: VOA’s Interview With The Dalai Lama

The Dalai Lama, Tibet’s exiled spiritual leader, is visiting Washington, where he sat down with reporter Xin Chen of VOA’s Mandarin Service for an interview at the Washinton Hilton Hotel.

What follows is a transcript of the entire interview:

Xin Chen: Since you announced your retirement as leader of the Tibetan government-in-exile, how has your life changed?

Dalai Lama: Not much change, because the last ten years, since 2001, we have had political leadership through election.  I would describe my position as the same since then.  So, the main decisions are in the hands of the elected officials.  Not my hand. So, not much change. Of course, mentally, now that we have relinquished all this political responsibility, I feel more free.  And I can devote my energy to my other commitments. That is, number one, commitment as a human being.  I consider it is important to be happy for life.  The ultimate resource of happiness is within ourselves.  Most of people say they are not looking in that way.  Just money or some other material facility-that is the ultimate source of happiness.  That is wrong.  Of course we need material value, which is a necessity.  But what is the source of happy life?  So, it is my moral commitment to educate people [about this], it doesn’t matter if they are a religious believer or non-believer.  Then my second commitment is [to promote] religious harmony.  So, now I can spend more time on these two things.

Xin Chen: How will your retirement impact the future negotiations between the Tibetan government-in-exile and the Chinese government?  Will you disengage yourself from the process completely?

Dalai Lama: Oh yes. Definitely yes. I no longer hold that responsibility. In case the leadership needs my help, then I will be available.

Xin Chen: You have dealt with the Chinese leaders for the past 60 years. What lessons have you learned in dealing with them for the past six decades?

Dalai Lama: Hmmm, six decades. The first lesson, I am very much attracted to Marxism.  So, at that time I very much wanted to join the Chinese Communist Party (laughs). Still, I am a Marxist. As I associate with the economic theory.  So, that is one impact. Then of course, in the mid-50s, then things changed.  Obviously, I am vehemently frustrated with hypocrisy. Saying something nice, but doing something different. And then too much suppression in the last 50 years.  So, then I really respect and admire democracy and freedom.

Xin Chen: You have dealt with four generations of Chinese leaders, from Mao Zedong to Hu Jintao. And we know soon Mr. Xi Jinping will take over as the fifth generation leader. What are your observations of Mr. Xi and what are your hopes for him?

Dalai Lama: I don’t know much about Xi Jinping. Of course, his father I know quite well, Xi Zhongxun. Very nice, very jovial. But his son, I’ve never met, I don’t know. Some people say, his thinking is more like a younger person.  So, his thinking some say is more open minded.  But I don’t know.

Xin Chen: A lot of Chinese people feel the Chinese government has put tremendous resources into developing Tibet, and they cannot understand why there is so much discontent among Tibetans both inside and outside China.  Do you think Tibetan people are ungrateful?

Dalai Lama: No, we are human beings. Even for Chinese people themselves, it is not sufficient to just give food, shelter. We are human beings. We love some other values. The Indian prime minister, when he visited to Washington, he mentioned the economy of India was behind the People’s Republic of China.  But India has other fundamental values, that is democracy, freedom, rule of law, transparency, freedom of speech, freedom of press, these things are what China is lacking. So, these are fundamental values as human beings.  Even Prime Minister Wen himself said that China economically is much more advanced, but now it is necessary for political reform. He openly stated. And like him, there are a lot of similar voices about freedom that are going on in China. So, there you see, Tibetans, firstly, are like any other human beings. We love freedom. There is too much restriction. Uncomfortable, that makes you. Then in Tibet’s case, we have our own language, own script, then in that language and script-a very rich religious tradition and religious philosophy. So, the local authority is putting restriction on these sorts of subjects. They want to block religion and culture, and that is a tremendous hurt. So, food and shelter are necessary, but the main thing is our culture, our own thousand-year old spirit.  When someone doesn’t care, how does that feel?

Xin Chen: As you mentioned, the Chinese economy is the now second largest in the world. As a spiritual leader, what is your diagnosis of the spiritual state of the Chinese people today?

Dalai Lama: Oh, according to some information, a number of Chinese, including many party members, they are showing interest in spirituality more and more.  And then, the last few years, you see more and more Chinese, Han brothers and sisters from mainland China coming to see me and many when we met were crying. They really genuinely expressed their interest about Buddhism.  So, according to some information, the number of Buddhist believers in China is nearly 300 million. So, anyway, China has historically been a Buddhist country.  When I was in China in 1954 and 1955, there were a lot of temples and monastaries. In a lot of countries that are materialistic, a number of cases where people who have everything, even millionaire and billionaires, but they find something missing. So, among these people, you see them gradually turning to spirituality. So, in China also the economy is reaching to another level, people will feel something missing-only money is insufficient.  Also, you see the corruption, immerse corruption. It clears shows their lack of principle, moral principle.

Xin Chen: Talking about the younger generations in China, the younger generations in China face a lot of issues in their lives. Why do you think they should care about Tibet and what’s going on there?

Dalai Lama: Oh yes, not many Chinese care a lot about Tibet.  So, the Chinese government has to take care.

Xin Chen: So, what is your message for them, the younger generation of Chinese about Tibet, about the future of Tibet and about the future relationship between China and Tibet?

Dalai Lama: I feel for those Chinese who have interest in Buddhism, Tibetan Buddhism and Buddhist culture, there is the potential to serve millions and millions of Chinese brothers and sisters. It is clear.

Xin Chen: Let’s move on to the world affairs.  What are your views on what happened in the Middle East, the democratic movements in the Middle East during the past year? And how are they relevant for the Tibetan and Chinese people?

Dalai Lama: After all, since Berlin Wall disappeared, the world has witnessed that the totalitarian system has no future. After all, the world belongs to humanity, and each country belongs to the people, not one political party, or king or spiritual leaders. So, likewise China belongs to the people. So, the best way to govern the land and the people is by the people with the democracy system. It is the best. So, the future, the whole world has to go to more open society, and in a more democratic way.

Xin Chen: What are your views on the western intervention in the Middle East, for example the one in Libya?

Dalai Lama: First, things are quite complicated. We have to sort of study or judge from case to case. Like intervention in Iraq, Afghanistan, the motivation is very good. I know former President Bush, very nice person. His motivation, I know, very good. But the method created a lot of problems. So, we have to judge on the spot.

Xin Chen: How about the case in Libya?

Dalai Lama: Very complicated. The main concern is people, innocent people, suffer the most.

Xin Chen: You have four days left in Washington, and we haven’t heard about an invitation from the White House for a meeting. What is your thought on that?

Dalai Lama: My main reason to visit here, is to perform Buddhist teaching. In the meantime, I know the president very well, if there is an opportunity for a meeting, I am very happy.

Xin Chen: You had many rounds of dialogues with Beijing. What is the benefit of continued engagement with the Chinese leadership?

Dalai Lama: In many ways, there are many problems whether the Chinese government admits it or not. The whole world knows, the Chinese people also know there is a problem. They have to solve. It is foolish just to ignore that or use force.  Sooner or later the central government must find the reasonable means to solve this problem.  So, I believe it is a question of time, the central government will look at the problem realistically.

Xin Chen: You have announced your retirement. How about your successor? Will your successor be in any way involved in the political affairs?

Dalai Lama: No, actually my retirement means not just me personally, but also for the almost four century old tradition. The Dalai Lama institution, as the head for both political and spiritual, that I ended.  Four century old tradition, as I mentioned earlier, is outdated. Tibet only belongs to Tibetan, not Dalai Lama or other spiritual tradition. So, the Tibetan government, or the organization that looks after Tibet and Tibetans, should be run in a democratic way.  So, I deliberately and voluntarily ended the four century old tradition. In the future, in case the people want to keep this institution, then it will remain.  But now, no question, the future Dalai Lama will not be involved in political leadership.

Xin Chen
:  Why did you end that now, not earlier, not later?  Why now?

Dalai Lama: The time has passed, as I mentioned earlier, for such a position.  Then, the elected Tibetan government has become quite mature. It’s essentially a democratic system. So, I thought, now is the time.  My desire to change the system has been since my childhood. I know that the Tibetan system had been sort of backward-it must change.  Now, I feel very happy.

Xin Chen: I know a lot of ancient cultures or native cultures have weakened or disappeared because of the market economy, globalization, urbanization, etc, etc.  Are you optimistic about the future for Tibet’s culture and traditions?

Dalai Lama: The Tibetan culture is a culture of non-violence, a culture of peace, a culture of compassion.  So, the culture is not only for Tibetans’ interest, but also for any people.  Now, on this planet, I think more and more people are really fed up about violence, cheating, and exploitation.  So, I think Tibetan culture is compassionate, honest, truthful.  So, I think that kind of culture is something helpful.  And particularly, millions of young Chinese get benefits from Tibetan culture if they paid more attention.  Then Tibetan Buddhism, it is not just a religion, just a faith, it is an explanation about the human mind, about the human emotion, these things. Therefore, some top western scientists, they are really, seriously showing interest to learn about emotion and mind from the Tibetan Buddhist tradition.  So, when science is growing, the concepts which mentioned in my tradition are also developing.

Xin Chen: You let us do this interview because you have a message for the Chinese people. What do you have to say to them?

Dalai Lama: China is an ancient nation with 5,000 years of cultural heritage.  Chinese people are hard working, and generally speaking a religious people, which we respect and admire.  So, Chinese people, while you are catching up with materialistic value, you should not forget your own thousands year old traditional values. That is very important.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s